Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TODO by Mind Map: TODO

1. Inventory Trafo Update

1.1. Pytanie do Adama (SAP)

1.2. Zaakceptowane

2. Specification Auto Generation

2.1. Nie robimy tego - Pavel przygotuje dokumenty ręcznie

3. Final Czech Release

3.1. Spisanie ustaleń z Girishem

3.2. Ponowne oszacowanie

3.3. W trakcie realizacji

4. GITRA

4.1. Oszacowanie

4.2. Czekamy na akceptację

5. Test Server - Data Import

5.1. Czekamy na odpowiedź

6. OTC

7. Catalogue Release - zatwierdzanie transformatorów katalogowych

7.1. Nie uzgodnione jeszcze z Girishem