การถนอมอาหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การถนอมอาหาร by Mind Map: การถนอมอาหาร

1. การถนอมอาหาร เป็นการป้องกันจุลินทรีย์ ปนเปื้อนในอาหารหรือการทําจุลินทรีย์เติบโตช้าลงหรือกำจัดจุลินทรีย์ ในอาหารการถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อนเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถทำลายจุลินทรีย์ ในอาหารได้ดี ความร้อนทำให้โปรตีนภายในเซลล์จุลินทรีย์ เปลี่ยนแปลงตามสภาพยับยั้งการใช้งานที่ ของเอนไซม์ที่ ใช้กระบวนการเมตาบอลิซึม ของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์ดำรงชีวิตอยู่ได้

2. การทำให้อุณหภูมิความร้อนต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส เรียกว่าการพาสเจอร์ไรส์เป็นระบบที่ให้ความร้อนโดยเฉพาะอุณหภูมิประมาณ 7 11.4 เซลเซียสเป็นเวลา 15 นาทีหรืออุณหภูมิประมาณ 62.8 เซลเซียสเป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงนำให้เย็นลงโดยรวดเร็วอุณหภูมิประมาณ4.4องศา อาหารที่เหมาะสมกับวิธีได้แก่น้ำนมผลไม้

3. การทำให้ความร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เรียกว่าสิเด้อ Life เป็นการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าการพาสเจอร์ไรส์อาหารที่ผ่าน กระบวนการสเตอริไลส์สูงกว่าอาหารที่ปลอดเชื้อ

4. การถนอมอาหารโดย ใช้อุณหภูมิต่ำการถนอม อาหารโดยใช้อุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเช่นการแช่น้ำแข็งหรือการแช่เย็นในตู้เย็นหรือตู้เย็นที่ ผ่านวิธีการใช้ในร้านขายของปีกอาหารที่นิยมเก็บ โดยวิธีนี้เช่น ปลาสดอาหารทะเลสดเนื้อสด ผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้ว ผักสลัดที่บรรจุถุงน้ำสลัดและอื่นๆ