Estats dels acords triàdics

Harmonia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Estats dels acords triàdics by Mind Map: Estats  dels acords triàdics

1. 1a inversió

1.1. La Tercera es situa al Baix

1.1.1. (3m, 6M)

1.1.1.1. Acord disminuït

1.1.2. (3M, 6M)

1.1.2.1. Acord menor

1.1.3. (3m, 6m)

1.1.3.1. Acord Major

1.1.4. (3M, 6m)

1.1.4.1. Acord Augmentat

2. 2a inversió

2.1. La Cinquena es situa al Baix

2.1.1. (4d, 6M)

2.1.1.1. Acord disminuït

2.1.2. (4J, 6m)

2.1.2.1. Acord menor

2.1.3. (4J, 6M)

2.1.3.1. Acord Major

2.1.4. (4d, 6m)

2.1.4.1. Acord Augmentat

3. Fonamental

3.1. La Fonamental es situa al Baix

3.1.1. (3m, 5d)

3.1.1.1. Acord disminuït

3.1.2. (3m, 5J)

3.1.2.1. Acord menor

3.1.3. (3M, 5J)

3.1.3.1. Acord Major

3.1.4. (3M,5A)

3.1.4.1. Acord Augmentat