ประเภทของเฟืองและลักษณะการไช้งาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเฟืองและลักษณะการไช้งาน by Mind Map: ประเภทของเฟืองและลักษณะการไช้งาน

1. เฟืองตรง

2. 1เพลารถ

2.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

3. 2เครื่องจักต่างๆ

3.1. ช่วยในการขับเคื่อย

4. 3รถจักรยานยนต์

4.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

5. เฟืองสพาน

6. 1เครื่องปลิ้น

6.1. ช่วยหล่อลื่น

7. 2ประตู

7.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

8. 3รถจักรยานยน เกียร์ออโต้

8.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

9. เฟืองวงแหวน

10. 1ปั้มน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์

10.1. ช่วยในการหล่อลื่น

11. 2เครื่องจักรกล

11.1. 3เกียร์

11.2. ช่วยในการขับเคลื่อน

12. เฟืองเฉียง

13. 1เครื่องจักร

13.1. ช่วยในการขับเคื่อน

14. เพลา

14.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

15. เกียร์รถ

15.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

16. เฟืองดอกจอก

17. 1เพลา

17.1. ช่วยในการขับเคื่อน

18. 2การส่งกำลังของเรือ

18.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

19. 3การส่งกำลังของรถแทร็กเตอร์

19.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

20. เฟืองตัวหนอน

21. 1รอกหยดน้ำ

21.1. ช่วยในการหล่อลื่น

22. 2เพลา

22.1. ช่วยในการขับเคลื่อย

23. 3เครื่องจักกล

23.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

24. เฟืองเกรียวสกรู

25. 1เพลา

25.1. ช่วยในการขับเคลื่อยน

26. 2การส่งกำลังของรถยนต์

26.1. ช่วยในการขับเคลื่อนน

27. 3เครื่องจัก

27.1. ช่วยในการขับเคลื่อน

28. 3เกียร์

28.1. ช่วยในการขับเคลื่อน