ประเภทของเฟืองและลักษณะการใช้งาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเฟืองและลักษณะการใช้งาน by Mind Map: ประเภทของเฟืองและลักษณะการใช้งาน

1. เฟืองตรง

1.1. ลักษณะการใช้งาน

1.1.1. ใช้งานมากที่สุด

1.1.2. เปลี่ยนขนาดแรงบิด

1.1.3. เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

2. เฟืองสะพาน

2.1. ลักษณะการใช้งาน

2.1.1. มีฟันเฟืองอยู่ด้านบนขบอยู่กับส่วนที่เป็นฟันเฟือง

2.1.2. ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ

2.1.3. เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

3. เฟืองวงแหวน

3.1. ลักษณะการใช้งาน

3.1.1. มีลักษณะเช่นเดียวกับเฟืองตรง แต่ฟันเฟืองจะอยู่ด้านบนของวงกลม

3.1.2. เป็นเฟืองสำหรับปั๊มน้ำมันของรถยนต์

4. เฟืองเฉียง

4.1. ลักษณะการใช้งาน

4.1.1. มีเสียงเบา

4.1.2. หน้าที่เหมือนเฟืองตรง

5. เฟืองดอกจอก

5.1. ลักษณะการใช้งาน

5.1.1. ส่วนมากแล้วเพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกัน

5.1.2. ระบบขับเคลื่อนในรถเเทร็กเตอร์

6. เฟืองตัวหนอน

6.1. ลักษณะการใช้งาน

6.1.1. ประกอบด้วยเกลียวตัวหนอนและเฟืองตัวหนอน

6.1.2. หมุนแนวเพลาขับและเพลาตามของเฟืองตัวหนอนโดยทำมุม 90 องศา

6.1.3. เงียบและมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นน้อย

7. เฟืองเกลียวสกรู

7.1. ลักษณะการใช้งาน

7.1.1. ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางของเพลาให้ทำมุมกัน 90 องศา

7.1.2. ทำงานคล้ายกับชุดเฟืองตัวหนอน

7.1.3. ส่งกำลังได้น้อยกว่าเฟืองตัวหนอน