การลดขยะภายในโรงเรียนด้วยขวดน้ำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การลดขยะภายในโรงเรียนด้วยขวดน้ำ by Mind Map: การลดขยะภายในโรงเรียนด้วยขวดน้ำ

1. นำขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นถังขยะ

1.1. เพื่อเพิ่มความสะดวก ในการทิ้งขยะมากขึ้น

1.2. เพื่อลดขยะภายในโรงเรียน

1.3. เพื่อลดการใช้จ่ายภายในโรงเรียน

2. อุปกรณ์

2.1. ขวดน้ำพลาสติก

2.2. โครงเหล็ก (ทำเป็นทรงกระบอก)

2.3. ลวด

2.4. คีมตัดลวด

3. วิธีทำ

3.1. 1.วางลวดเรียงตามโครงเหล็ก รัดลวดให้เรียงติดกัน ด้วยลวด

3.2. 2.ทำ3-4 ชั้น นำขวด วางเรียงให้สวยงาม

3.3. 3.สามารถทำฝาปิดได้ด้วย

3.4. นำไปใส่ถุงดำ ใส่ขยะ

4. ประโยชน์

4.1. เพื่อให้คนในโรงเรียนสนใจถังขยะแล้วถึงขยะมากขึ้น

4.2. สร้างความแปลกใหม่ในโรงเรียน

4.3. ฝึกให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และสร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้มีประโยชน์มากขึ้น

5. จุดประสงค์

5.1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5.2. เพื่อลดการเผาไหม้ของขวดน้ำพลาสติก