Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Web App by Mind Map: Web App

1. QuizPlan - 16.07.19

1.1. Back-end

1.1.1. Szczegóły

1.1.1.1. Przechowywanie usuniętych kursów w bazie danych przez określony czas

1.1.1.2. Modele

1.1.1.2.1. Quizy

1.1.1.2.2. Planer Nauki

1.1.1.2.3. Konto

1.1.1.3. Quiz

1.1.1.3.1. Tworzenie

1.1.1.4. Dashboard

1.1.1.4.1. Newsy (LEFT)

1.1.1.4.2. Stats (RIGHT)

1.2. Nawigacja strony

1.2.1. Quiz

1.2.1.1. Ranking Globalny

1.2.1.2. Tworzenie swoich własnych quizów w zainplementowanych dziedzinach nauki

1.2.1.2.1. pytania testowe

1.2.1.3. System oceniania quizów

1.2.1.3.1. Oceny użytkowników

1.2.1.3.2. Opcja zgłoszenia quizu

1.2.1.3.3. Automatyczne kasowanie quizu poprzez stan jego oceny

1.2.1.3.4. Twórca quizu może edytować i usuwać swój quiz

1.2.1.4. Generator quizów

1.2.2. Planer Nauki

1.2.2.1. Cele

1.2.2.1.1. Postęp

1.2.2.2. Dostępne dziedziny nauki (do wszystkiego) - szablony

1.2.2.3. Kalendarz

1.2.2.3.1. Terminarz

1.2.2.4. Statystyki

1.2.2.4.1. Konta

1.2.2.4.2. Całego serwisu

1.2.3. Konto

1.2.3.1. Profil

1.2.3.2. Opcje

1.2.3.2.1. Zmiana Maila

1.2.3.2.2. Personalizacja

1.2.3.2.3. Reset hasła

1.2.3.3. Rejestracja

1.2.3.3.1. Login, Hasło, Email

1.2.3.3.2. Aktywacja konta poprzez adres email

1.2.4. Strona startowa

1.3. Czas

1.3.1. 10 godz

2. Pomysły

2.1. Dziennik elektroniczny

2.2. Inwalidzi

2.3. Terminarz podlewania kwiatków

2.4. Forum z przepisami

2.5. Forum turystyczne