อารยธรรมจีน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อารยธรรมจีน by Mind Map: อารยธรรมจีน

1. แนวคิดโอรสสวรรค์

1.1. อาณัติสวรรค์

2. ยุคก่อนประวัติศาสตร์

2.1. หยางเชา

2.1.1. แม่น้ำฮวงเหอ

2.1.2. เครื่องปั้นสีแดง ขาว ลายเรขาคณิต คน นก

2.1.3. ยุคหินใหม่

2.2. หลงชาน

2.2.1. แม่น้ำแยงชี

2.2.2. เครื่องปั้นเนื้อละเอียด ขัดเงา ภาชนะ3ขา

2.2.3. ยุคหินใหม่

2.3. มนุษย์โบราณ

2.3.1. มนุษย์ปักกิ่ง

3. ยุคโบราณ

3.1. เซีย

3.1.1. ใช้ม้าในสงคราม

3.1.2. ทำปฏิทิน

3.1.3. กษัตริย์ปกครองทางสายเลือด

3.1.4. เลี้ยงไหมไว้ถักผ้า

3.2. ชาง

3.2.1. อักษรจารึกบนกระดองเต๋า กระดูกสัตว์

3.2.2. ราชวงศ์แรก

3.3. โจว

3.3.1. ปกครองนานที่สุด790ปี

3.3.1.1. โจวตะวันออก

3.3.1.1.1. ปราบราชวงศ์ชาง

3.3.1.1.2. ระบบศักดินา

3.3.1.1.3. ลูกคนโตของภรรยาคนแรก

3.3.1.2. โจวตะวันตก

3.3.1.2.1. เปลี่ยนเมือง

3.3.1.2.2. ยุคนักปราชญ์

3.3.1.2.3. ตอนปลายแยกเป็น7รัฐ

4. ยุคใหม่

4.1. จีน(ประชาธิปไตย)

4.1.1. ดร.ซุคยัดเซ็น

4.1.1.1. เปลี่ยนแปลงการปกครอง

4.1.2. เจียงไคเซ็ค

4.1.2.1. ชิงอำนาจกับเหมาเจ๋งตุง

4.1.2.1.1. ตอนแรกชนะ

4.1.2.1.2. ต่อมาแพ้หนีไปไต้หวัน

4.2. จีน(คอมมิวนิสต์)

4.2.1. เหมาเจ๋อตุง

4.2.1.1. ชนะสงครามกลางเมือง

4.2.1.2. ใช้ระบบนาเมือง(ปิดปรพเทศ)

4.2.1.3. เกิด red guardปฏิวัติวัฒนธรรมจีน

4.2.2. เติ้งเสี่ยวผิง

4.2.2.1. ระบบเปิดประเทศ

4.2.2.2. นโยบาย4ทันสมัย

4.2.2.2.1. การเกษตร

4.2.2.2.2. วิทยาศาสตร์

4.2.2.2.3. อุสาหกรรม

4.2.2.2.4. การทหาร