Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Creativitat by Mind Map: Creativitat

1. Cervell

2. Imaginació

3. Procés creatiu

3.1. FASE DE PREPARACIÓ (familiarització amb el problema, recollida d'informació)

3.1.1. (Collages, mapes conceptuals, fotomuntagtes...)

3.2. FASE D'INCUBACIÓ (Desconectar del problema, es combina la nova informació amb la que tenim a la memòria..)

3.2.1. (Contacte amb la natura, jocs, humor, practicar l'atenció plena...)

3.3. FASE D'IL·LUMINACIÓ (moment Eureka, aparició sobtada de solucions)

3.3.1. (Analogies, pensament visual, pluja d'idees)

3.4. FASE DE VERIFICACIÓ (Funcions executives en marxa, moment de passar a l'acció)

3.4.1. (teatralització. escriptura creativa, documental, arts...)