ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. สนามไฟฟ้า

1.1. สูตร E=KQ ส่วน R กำลัง2

1.2. *สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั้น

2. แรงไฟฟ้า/แรงคลูลอมบ์

2.1. แรงดูด

2.2. แรงผลัก

3. ประจุไฟฟ้า

3.1. ประจุบวก

3.2. ประจุลบ

4. ศักย์ไฟฟ้า

4.1. แทนค่าคิดเครื่องหมายประจุไฟฟ้า

4.2. เป็นปริมาณ Scalar

4.3. สูตร V=kq/r มีหน่วยเป็นV

5. การรวมตัวเก็บประจุ

5.1. ต่อแบบอนุกรม

5.2. ต่อแบบขนาน

6. ศักย์ไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ

6.1. V พื้นที่จะคงที่และมีค่ามากที่สุด

6.2. ข้างในวงกลม V มีค่ามากที่สุดและมีค่าคงที่

6.3. สูตร V=kq/r

7. สภาพไฟฟ้า

7.1. เป็นการทางไฟฟ้า

7.2. เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

7.3. แรงไฟฟ้า

7.4. แรงคลูลอมบ์