ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ประจุไฟฟ้า

1.1. 1.ประจุบวก มีมวล 1.67 x 10 ยกกำลัง -27 kg

1.2. 2.ประจุลบ มีมวล 9.1 x 10 ยกกำลัง -31 kg

2. แรงไฟฟ้า

2.1. 1.แรงดูด (ประจุต่างกัน) 2.แรงผลัก (ประจุเหมือนกัน)

3. กฏของคูลอมบ์

3.1. F = kQ1Q2/R ยกกำลัง 2

3.2. สนใจประจุตัวไหนตัวนั้นโดน

3.3. แรงไฟฟ้า เรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า แรงคูลอมบ์

4. สนามไฟฟ้า

4.1. คือ บริเวณที่มีแรงไฟฟ้า

4.2. E = kQ/R ยกกำลัง 2

5. ศักย์ไฟฟ้า

5.1. คือ พลังงานศักย์ ต่อประจุหนึ่งหน่วย

5.2. V = kQ/R

6. ตัวเก็บประจุ

6.1. ทำหน้าที่เก็บประจุ และ จ่ายประจุ

6.2. C = Q/V

7. การต่อตัวเก็บประจุ

7.1. 1.แบบอนุกรม 1/Cรวม = 1/C1 + 1/C2

7.2. 2.แบบขนาน Cรวม = C1 + C2

8. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

8.1. V เพิ่ม --> Q เพิ่ม