ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ตัวเก็บประจุ ( C )

1.1. 1. ต่อแบบอนุกรม

1.1.1. Q รวม = Q1 = Q2

1.1.2. V รวม = V1 + V2

1.1.3. 1/Cรวม = 1/C1 + 1/C2

1.2. 2. ต่อแบบขนาน

1.2.1. Vรวม = V1 + V2

1.2.2. Qรวม = Q1 + Q2

1.2.3. Cรวม = C1 + C2

2. ประจุไฟฟ้า

2.1. ประจุบวก

2.1.1. 1.6คูณ10^-19C

2.2. ประจุลบ

2.2.1. 1.6คูณ10^19C

3. แรงไฟฟ้า / แรงคูลอมบ์

3.1. 1. แรงดูด ประจุชนิดต่างกัน

3.2. 2. แรงผลัก ประจุชนิดเหมือนกัน

3.3. กฎของคูลอมบ์

3.3.1. สูตรF=KQ1Q2/R^2

3.3.1.1. K=ค่าคงตัวของคูลอมบ์

3.3.1.2. Q1=ประจุตัวที่1 หน่วย C

3.3.1.3. Q2=ประจุตัวที่2 หน่วย C

3.3.1.4. R=ระยะห่างระหว่างประจุ มีหน่วย m

3.3.2. สนใจประจุตัวไหนตัวนั้นโดน

4. สนามไฟฟ้า ( E )

4.1. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

4.1.1. E=V/d มีหน่วยเป็น V / m

4.1.2. เส้นสมศักย์ = เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

4.2. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

4.2.1. Eผิว = Emax = kQ / R^2

4.2.2. ประจุบวก Qกระจายอยู่บนผิวนอกนั้น

4.3. E=F/Q หน่วย N/C

4.4. สูตร E = kQ / R^2

5. ศักย์ไฟฟ้า

5.1. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

5.1.1. V=KQ/R

5.1.2. Vใน=Vผิว

5.2. V = kQ/R มีหน่วยเป็นV (เป็นปริมาณสเกลาร์)

5.3. คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

5.4. ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น

6. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

6.1. U=1/2QV

6.2. U=1/2Q^2/C

6.3. U = 1/2 CV^2

7. งานในการเลื่อนประจุ

7.1. WAB=q( VB - VA ) มีหน่วยเป็น J

7.2. งานจะไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทาง

7.3. q คือประจุที่ถูกเลื่อน(คิด+,-)

7.4. คักย์จุดสิ้นสุด - ศักย์จุดเริ่มต้น Va-Vbหมายความว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง a กับ bลบกัน

8. แรงระหว่างประจุ F

8.1. จะต้องเขียนแรงที่กระทำต่อประจุ ถ้าเหมือนกันจะผลักกัน และถ้าต่างกันจะดูดกัน รวมแรงของเวกเตอร์ โดยที่จะไม่ติดเครื่องหมาย