Стаціонар

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Стаціонар by Mind Map: Стаціонар

1. Модуль Кабінет лікаря стаціонарного відділення

1.1. Можливість призначення лікуючого лікаря

1.2. Перегляд відомостей з електронної медичної картки пацієнта

1.3. Реєстрація основного і супутнього діагнозів за МКХ-10

1.4. Реєстрація призначень діагностичних досліджень, маніпуляцій, консультацій. При реєстрації призначень можна вказувати планову дату виконання

1.5. Реєстрація лікарських призначень Лікарських засобів

1.6. Формування протоколу операції на базі сформованих шаблонів та протоколів

1.7. Формування документів виконання послуг з доступом до прикріплених файлів з результатами

1.8. Формування Виписного епікризу

1.9. Формування та друк індивідуальної заявки на компоненти крові

1.10. Можливість внесення інформації по листкам непрацездатності

1.11. Протоколи лікування

1.12. Внесення інформації про виконані операції

2. Модуль молодшого медичного персоналу стаціонарного відділення

2.1. Розміщення пацієнтів, що госпіталізовані у відділення із зазначенням палати, ліжка

2.2. Переведення пацієнтів в інші відділення

2.3. Реєстрація вибуття пацієнта

2.4. Формування змінно-добового завдання для медичного персоналу

2.5. Формування списку направлень на процедури, лабораторні та інструментальні дослідження, процедури

2.6. Формування та друк листка лікарських призначень для пацієнтів

2.7. Ведення температурного листка. Формування та друк форми №004/О

2.8. Контроль виконання лікарських призначень. Формування Журнала обліку процедур (форма № 029/О)

3. Статистика

3.1. Форма 20. табл 3220, 3221 (діагнози)

3.2. Форма 20. табл. 3100, 3101, 3102, 3103 (койко-фонд)

3.3. Форма 20. табл 3500, 3501, 3502, 3600 (операції)

3.4. Форма 016

3.5. Форма 007

4. Пологове відділення

5. Приемное отделение

5.1. Реєстрація даних про амбулаторний прийом в разі відмови від госпіталізації

5.2. Реєстрація пацієнтів, що госпіталізуються в стаціонарні відділення (планово та ургентно)

5.3. Реєстрація даних про травми

5.4. Реєстрація даних про виявлені інфекційні захворювання

5.5. Формування та друк Медичної карти стаціонарного хворого (форма №003/О)

5.6. Формування та друк Карти пацієнта, який вибув із стаціонару (форма №066/О)

5.7. Формування та друк довідки про звернення пацієнта в лікувальний заклад. Реєстрація факту видачі довідки

5.8. Облік медичних послуг, наданих в приймальному відділенні

5.9. Формування та друк облікових форм, журналів приймального відділення

5.9.1. • Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/О), • Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів (форма 074/О), • Журнал обліку інфекційних захворювань (форма 060/О), • Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру, • Журнал обліку осіб, які звернулись до медичної установи з тілесними ушкодженнями внаслідок ДТП.

5.10. Перегляд списків звернень з можливістю пошуку та фільтрації за параметрами звернення.

5.11. Підтримка декількох приймальних відділень стаціонару з розмежуванням доступу до приймальних відділень і підрозділам. Для кожного приймального відділення можливість формувати свої журнали та облікові форми прийому хворих.

6. Операційний блок

7. Матеріальний облік

8. Лабораторія (власна)

9. Ліжковий фонд

9.1. Керування ліжко фондом

9.2. Реєстрація робочого статусу відділень, палат, ліжок.

9.3. Контроль зайнятості кожного ліжка стаціонару

9.4. Переміщення та вибуття пацієнтів

9.5. Планування госпіталізації

10. Лабораторія (інтеграція зі стороніми системами)