Kỹ năng cơ bản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kỹ năng cơ bản by Mind Map: Kỹ năng cơ bản

1. Nền tảng cơ bản

1.1. Năng lực ngôn ngữ

1.1.1. Mindmap

1.1.2. Tìm dữ liệu

1.1.3. Tìm ý chính

1.1.4. Trích dẫn thông tin

1.1.5. Ghi chú thông tin

1.1.6. Tìm tâm trạng - sắc thái

1.1.7. Cảm nhận cá nhân

1.1.8. Thành ngữ - Tục ngữ

1.1.9. Thể loại văn học

1.1.10. Ngôn ngữ truyền thông

1.1.11. Đọc báo

1.1.12. Phỏng vấn

1.1.13. Body Language

1.1.14. Kỹ năng chém gió (Lan)

1.2. Năng lực tính toán

1.2.1. Đại số

1.2.2. Hình học

1.2.3. Xác suất thống kế

1.2.4. Tối ưu hóa

1.2.5. Phân tích dữ liệu

1.3. Kiến thức khoa học

1.3.1. Nghiên cứu khoa học

1.3.2. Kiến thức tế bào

1.3.3. Kiến thức thực vật

1.3.4. Kiến thức động vật

1.3.5. Kiến thức cơ thể

1.3.6. Kiến thức về vũ trụ

1.3.7. Kiến thức về Trái Đất

1.3.8. Kiến thức về Môi trường

1.3.9. Kiến thức về năng lượng

1.3.10. Kiến thức hóa học

1.4. Kiến thức CNTT

1.4.1. Lịch sử hình thành

1.4.2. Sản phẩm thời đại số

1.4.3. Phương tiện thời đại số

1.4.4. Giao tiếp thời đại số

1.4.5. Công dân Digital

1.5. Kiến thức tài chính

1.5.1. Kiến thức về tiền

1.5.2. Quản lý tài khoản

1.5.3. Tìm hiểu Cung-Cầu

1.5.4. Lãi suất

1.5.5. Ngân hàng

1.5.6. Thị trường chứng khoán

1.5.7. Cổ phiếu - Cổ phần

1.5.8. Thuế

1.6. Kiến thức văn hóa lịch sử

1.6.1. Lịch sử Việt Nam

1.6.2. Lịch sử Thế giới

1.6.3. Văn hóa Việt Nam

1.6.4. Văn hóa Thế giới

1.6.5. Địa lý Việt Nam

1.6.6. Pháp luật Việt Nam

1.6.7. Nhà nước Việt Nam

2. Phát triển năng lực

2.1. Tư duy phản biện

2.2. Tư duy sáng tạo

2.3. Kỹ năng giao tiếp

2.4. Kỹ năng hợp tác

3. Phát triển bản thân

3.1. Sống đẹp

3.1.1. Sức khỏe

3.1.2. Tâm hồn

3.1.3. Dinh dưỡng

3.2. Tính tò mò

3.3. Đặt Mục tiêu

3.4. Kiên trì

3.5. Khả năng thích ứng

3.6. Khả năng lãnh đạo

3.7. Quan hệ xã hội

3.7.1. Gia đình

3.7.2. Trách nhiệm xã hội

3.7.3. Tình yêu