Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cloud Computing by Mind Map: Cloud Computing

1. Wat is cloud computing?

1.1. software en servers die enkel online draaien (niet lokaal)

1.2. waarin je bestanden van allerlei types

1.3. kan opslaan in een 'cloud' (lees internet)

1.4. en dit op een snelle en gemakkelijke manier

2. Kenmerken

2.1. Zelfbediening: Een gebruiker kan zelfstandig 'computertijd' aanvragen

2.2. Breedband toegang: Toegang is geregeld via breedband, voorkeur via internet

2.3. Gedeelde middelen: De beschikbare middelen worden gedeeld met anderen

2.4. Elasticiteit: De middelen kunnen snel en flexibel worden toegewezen

2.5. Monitoren: De middelen worden automatisch gemonitord en bestuurd

3. Mogelijke vormen

3.1. Volgens aangeboden dienst (Wat er precies als dienst ter beschikking wordt gesteld)

3.1.1. SaaS: Software as a Service

3.1.1.1. meest gebruikt: software wordt gedraaid door een externe dienst (vb. Google)

3.1.2. PaaS: Platform as a Service

3.1.2.1. Cloud dient als platform voor ontwikkeling van SaaS-software of zelfs interne toepassingen (vb. Microsoft Azure)

3.1.3. IaaS: Infrastructure as a Service

3.1.3.1. Meest extreme vorm, volledige ICT-infrastructuur wordt als dienst afgenomen

3.1.4. Andere vormen (minder gebruikt)

3.1.4.1. DaaS: Destktop as a Service

3.1.4.2. BPaaS: BusinessProject as a Service

3.1.4.3. XaaS: Alles als een Service

3.2. Volgens locatie

3.2.1. Public Cloud: Zoals men zich het meestal voorstelt: één toepassing of dienst die aan vele klanten tegelijk ter beschikking wordt gesteld

3.2.2. Private Cloud: andere uiteinde, de cloud-infrastructuur wordt aan één bedrijf ter beschikking gesteld, al dan niet binnen de muren van dit bedrijf en al dan niet door de ICT-afdeling van het bedrijf

3.2.3. Hybride Cloud: combinatie van beide vorige modellen, een deel van de ICT-infrastructuur huist in een privéwolk, een ander deel in een public clpid, en beide dele vloeien (idealiter) naadloos in elkaar over

3.2.4. CommunityCloud: tussen public en private cloud, de infrastructuur wordt wel door verschillende bedrijven gedeeld, maar die hebben gemeenschappelijke belangen.(vb. cloud voor overheidsdiensten)

4. Motieven tot gebruik

4.1. Kosten zijn laag

4.2. Bereikbaarheid (door internet) is groot

4.3. Schaalbaar: Nooit meer te weinig opslagruimte

4.4. Laagdrempelig: weinig investeringskapitaal nodig

4.5. Veilige opslag: bedreiging van bijvoorbeeld een brand of verlies van een harde schijf valt weg

4.6. Piraterij: illegale verspreiding van programma's nagenoeg onmogelijk

4.7. Duurzaam door de 'niet-tastbaarheid'

4.8. flexibiliteit, schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid, back-ups met korte time voor recovery,...

5. Aandachtspunten / gevaren

5.1. Veiligheid en juridische impact: Zorgt voor een hogere concentratie van gegevens in grote datacenters --> gevaar voor hacking

5.2. Betrouwbaarheid: Cloud-diensten zijn zo betrouwbaar als je internetprovider, ze zijn een extra schakel die kapot kunnen gaan

5.3. Controle: Bij verandering van aanbieder moet je ervoor zorgen dat je zeker je gegevens weer kan meenemen. Er is tevens geen controle op het over het wel of niet installeren van nieuwe versies

5.4. Kosten: Het overzetten van bestanden naar de cloud, en het laten aansluiten van andere programma's op de cloud kan geld kosten

6. Evoluties in België

6.1. Wij staan achter op Europa in ontwikkeling van Cloud computing en Europa staat op zijn beurt achter op de VS. Wallonië loopt binnen België op zijn beurt nog eens achter op Vlaanderen

6.2. Cloud en outsourcing staan dicht bij elkaar en daar zijn Belgen niet happig op

6.3. In de VS schakelen ze meteen over en regelen ze dan het juridische, in Europa en België werkt het meestal andersom

6.4. IT'ers en ICT-diensten moeten zich nog inwerken in de nieuwe systemen

6.5. Belgische softwareleveranciers zijn nog niet klaar om Cloudsoftware te leveren