วันสำคัญทางพุทธศาสนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วันสำคัญทางพุทธศาสนา by Mind Map: วันสำคัญทางพุทธศาสนา

1. วันมาฆบูขา

1.1. วันขึ้น 15ค่่ำ เดือน 3

2. วันวิสาขบูชา

2.1. วันขึ้น 15ค่่ำ เดือน 6

3. วันอาสหบูชา

3.1. เกิดขึนเมื่อวันขึ้น 15ค๋ำ เดือน 8