Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CRM by Mind Map: CRM

1. Wat?

1.1. Werkwijze en technologie

1.2. Optimaliseren contacten met klanten

1.3. Voldoen aan wensen van klanten

2. Succes

2.1. Daling risico

2.2. Up-to-date info

2.3. Betere band met klant

3. Waarom?

3.1. Efficiënter

3.2. Optimalisatie klantenrelatie

4. Belang

4.1. Onderhouden klantenrelatie

4.2. Verbeteren relatie

4.3. Concurrentie voor zijn

5. Salespage

6. Reports