Bầu trời

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bầu trời by Mind Map: Bầu trời

1. Màu sắc

1.1. Góc nghệ thuật

1.1.1. mục tiêu

1.1.1.1. Cung cấp và củng cố lại kiến thức cho trẻ về màu sắc của bầu trời

1.1.1.2. Nhận biết màu sắc của bầu trời

1.1.1.3. Giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ

1.1.2. Câu hỏi

1.1.2.1. Theo các con, bầu trời có màu gì?

1.1.2.2. Tại sao bầu trời lại màu xanh?

1.1.3. Chuẩn bị

1.1.3.1. Giáo viên chuẩn bị video, tranh ảnh giới thiệu

1.1.3.2. Giấy A4

1.1.3.3. Bút chì

1.1.3.4. Pha màu

1.1.3.4.1. Màu nước

1.1.3.4.2. Chì màu

1.2. Góc kể chuyện

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.1.1. Sách có liên quan đến hình ảnh về bầu trời

1.2.1.2. Chuẩn bị truyện "Treo mặt trời"

1.2.1.3. Trường hợp ở lớp không có sách

1.2.1.3.1. Cô giao nhiệm vụ cho trẻ

1.2.2. Mục tiêu

1.2.2.1. Giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ

1.2.2.2. Giúp trẻ tăng khả năng sao chép

1.2.2.3. Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát

1.2.3. Câu hỏi

1.2.3.1. Trong truyện có những nhân vật nào?

1.2.3.2. Tại sao bầu trời đang xanh, lại trở thành đen xì?

1.2.3.3. Ai đã đá bóng vào Bác Mặt Trời?

1.2.3.4. Khi mặt trời rơi xuống, các bạn trong truyện đã đi đâu?

1.2.3.5. Ai là người đã treo mặt trời?

1.2.3.6. Bạn nào có thể kể lại câu truyện?

1.2.3.7. Tự dưng cô muốn vẽ mặt trời, có bạn nào muốn vẽ cùng cô không?

1.3. Góc gia đình

1.3.1. Chuẩn bị

1.3.1.1. Các loại vải có các gam màu xanh

1.3.2. Mục tiêu

1.3.2.1. Rèn cho trẻ khả năng nhận biết

1.3.2.2. Rèn luyện kĩ năng hoạt động với đồ vật

1.3.2.3. Giúp trẻ ghi nhớ đồ vật

1.3.3. Câu hỏi

1.3.3.1. Khi sờ vào con có cảm giác như thế nào?

1.3.3.2. Các loại vải này có màu gì?

2. Mặt trời

2.1. Góc nghệ thuật

2.1.1. Chuẩn bị

2.1.1.1. Giấy màu

2.1.1.2. Hồ dán

2.1.1.3. Bút chì

2.1.1.4. Kéo

2.1.2. Mục tiêu

2.1.2.1. Cung cấp và củng cố lại kiến thức cho trẻ về màu sắc của mặt trời

2.1.2.2. Nhận biết màu sắc của mặt trời

2.1.2.3. Giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ

2.1.3. Câu hỏi

2.1.3.1. Theo các con, ông mặt trời có màu gì?

2.1.3.2. Vậy ông mặt trời có hình gì?

2.1.3.3. Các con có muốn tại ra ông mặt trời của riêng mình không?

2.2. Góc kể chuyện

2.2.1. Chuẩn bị

2.2.1.1. Sách liên quan đến hình ảnh về ông mặt trời

2.2.1.2. Chuẩn bị bài thơ "ông mặt trời óng ánh"

2.2.2. Mục tiêu

2.2.2.1. Giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ

2.2.2.2. Giúp trẻ tăng khả năng sao chép

2.2.2.3. Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát

2.2.3. Câu hỏi

2.2.3.1. Trong bài thơ có những nhân vật nào?

2.2.3.2. Trong bài thơ, ông mặt trời toả nắng cho ai?

2.2.3.3. Ông mặt trời ở đâu ?

2.2.3.4. Bạn nhỏ và mẹ ở đâu?

2.3. Góc xây dựng

2.3.1. Chuẩn bị

2.3.1.1. Bìa hộp

2.3.1.2. Vỏ lon

2.3.1.3. Que kem

2.3.1.4. Kẹp gỗ

2.3.1.5. Lõi giấy

2.3.2. Mục tiêu

2.3.2.1. Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, khả năng nhận biết

2.3.2.2. Rèn luyện kĩ năng hoạt động với đồ vật

2.3.3. Câu hỏi

2.3.3.1. Con đang xây gì thế?

2.3.3.2. Con sẽ xây như thế nào?

2.3.3.3. Con sẽ sử dụng cái nào xây lên?

3. Mây

3.1. Góc nghệ thuật

3.1.1. Chuẩn bị

3.1.1.1. Bông gòn

3.1.1.2. keo sữa

3.1.1.3. Băng dính 2 mặt

3.1.1.4. Giấy A4

3.1.2. Mục tiêu

3.1.2.1. Cung cấp và củng cố lại kiến thức cho trẻ về màu sắc của mây

3.1.2.2. Nhận biết màu của mây

3.1.2.3. Giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ

3.1.3. Câu hỏi

3.1.3.1. Có bạn nào biết, những đám mây bay trên bầu trời có màu gì nào?

3.1.3.2. Tại sao những đám mây lại có màu trắng?

3.2. Góc kể chuyện

3.2.1. Chuẩn bị

3.2.1.1. Sách có hình ảnh liên quan đến mây

3.2.1.2. Chuẩn bị câu truyện "Cô Mây"

3.2.2. Mục tiêu

3.2.2.1. Giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ

3.2.2.2. Giúp trẻ tăng khả năng sao chép

3.2.2.3. Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát

3.2.3. Câu hỏi

3.2.3.1. Trong câu truyện có những nhân vật nào?

3.2.3.2. Cô mây làm mưa rơi xuống cỏ cây hoa lá như thế nào?

3.2.3.3. Ai là người rủ cô mây đi làm mưa?

3.3. Góc Toán

3.3.1. Chuẩn bị

3.3.1.1. Chuẩn bị các loại hạt, hạt thông, hạt vòng, hoa hồi

3.3.1.2. Các số từ 1 - 9

3.3.2. Mục tiêu

3.3.2.1. Giúp trẻ nhận biết các mặt số

3.3.2.2. Trẻ biết đếm số lượng

3.3.2.3. Phát huy khả năng sắp xếp sáng tạo, khi sắp xếp các nguyên liệu

3.3.3. Câu hỏi

3.3.3.1. Tại sao cô lại xếp số ở đây?

3.3.3.2. Con có muốn làm quen với các chữ số không?

4. Cầu vồng

4.1. Góc nghệ thuật

4.1.1. Chuẩn bị

4.1.1.1. Giấy A4

4.1.1.2. Bút chì

4.1.1.3. pha màu

4.1.1.3.1. Màu chì

4.1.1.3.2. Màu nước

4.1.1.4. Giáo viên chuẩn bị video, tranh ảnh giới thiệu

4.1.2. mục tiêu

4.1.2.1. Rèn cho trẻ vận động tinh

4.1.2.2. Rèn cho trẻ biết cách phối màu

4.1.2.3. Giúp trẻ nhận biết màu sắc của câù vồng

4.1.3. Câu hỏi

4.1.3.1. Cầu vồng có bao nhiêu màu?

4.1.3.2. Cầu vồng có những màu gì?

4.1.3.3. Cầu vồng nhìn như thế nào?

4.2. Góc kể chuyện

4.2.1. chuẩn bị

4.2.1.1. Sách có liên quan đến hình ảnh về cầu vồng

4.2.1.2. Chuẩn bị truyện "Cầu vồng"

4.2.2. Mục tiêu

4.2.2.1. Giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ

4.2.2.2. Giúp trẻ tăng khả năng sao chép

4.2.2.3. Rèn cho trẻ khả năng quan sát

4.2.3. Câu hỏi

4.2.3.1. Trong câu truyện cầu vồng có những màu gì?

4.2.3.2. Các màu đã nói gì với nhau?

4.2.3.3. Khi ánh nắng chiếu xuống lấp lánh các màu đã làm gì?

4.3. Góc toán

4.3.1. Chuẩn bị

4.3.1.1. Kẹp gỗ

4.3.1.2. Các con nhện được đánh số từ 1-9

4.3.2. Mục tiêu

4.3.2.1. Rèn cho trẻ vận động tinh

4.3.2.2. Giúp trẻ nhận biết được mặt số

4.3.2.3. Trẻ biết đếm số lượng

4.3.3. Câu hỏi

4.3.3.1. Con nhện có những số gì đây?

4.3.3.2. Con có muốn làm quen với các chữ số không?