UNIENERGY.NLTT MARKETING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UNIENERGY.NLTT MARKETING by Mind Map: UNIENERGY.NLTT MARKETING

1. CÁC LOẠI SẢN PHẨM

1.1. Tấm pin và Inverter

1.1.1. Loại 1: Sản phẩm TOP1 xuất xứ công nghệ USA, EU...

1.1.2. Loại 2: Sản phẩm Made in VietNam xuất xứ công nghệ Trung Quốc

1.1.3. Loại 3: Sản phẩm xuất xứ Trung Quốc được xuất khẩu đi các nước trên thế giới

1.2. Hình ảnh của sản phẩm

1.3. Các chưng trình khuyến mãi

2. HOẠT ĐỘNG MARKETING

2.1. GIAI ĐOẠN 1 / Xây dựng thương hiệu/Tệp khách hàng

2.1.1. Key truyền thông/ slogan

2.1.1.1. SLOGAN:

2.1.1.2. Key phụ:

2.1.1.3. Key hút khách: dựa trên các chương trình ưu đãi/khuyến mại...

2.1.2. Công cụ Marketing

2.1.2.1. Facebook

2.1.2.1.1. Đối tượng

2.1.2.1.2. Địa điểm

2.1.2.1.3. Nhân chủng học, thói quen, sở thích

2.1.2.1.4. Nội dung bài viết?

2.1.2.1.5. Xây dựng Page

2.1.2.1.6. Ngân sách

2.1.2.1.7. Thời gian thực hiện: Những ngày nắng nóng

2.1.2.2. Website

2.1.2.3. Email Marketing

2.1.2.3.1. Danh sách email

2.1.2.3.2. Nội dung email?

2.1.2.3.3. Tần suất email

2.1.2.3.4. Kế hoạch/Triển khai/Giám sát & Nghiệm thu

2.1.2.4. SMS

2.1.2.5. Zalo/Youtube

2.1.3. Marketing | Khách hàng - dịch vụ

2.2. GIAI ĐOẠN 2/Phát triển thương hiệu

2.2.1. Thương hiệu

2.2.1.1. Offline

2.2.1.1.1. Phát hành Voucher/Coupon

2.2.1.1.2. Phát tờ rơi

2.2.1.2. Online

2.2.1.2.1. Tuyến bài PR

2.2.1.2.2. Facebook

2.2.1.2.3. Quảng bá trên trang web/ứng dụng địa điểm ăn uông, vận chuyển...

2.2.2. Khách hàng

3. MỤC TIÊU

3.1. Nhận diện thương hiệu

3.1.1. Uni tại Hà Nội

3.1.2. Uni tại các tỉnh thành phố

3.1.3. Logo Uni

3.2. Phát triển dự án NLTT

4. NGÂN SÁCH

4.1. Tối ưu, sử dụng nguyên liệu sẵn có/Kênh free

5. NHÂN SỰ

5.1. Thực hiện

5.1.1. Marketing

5.2. Hỗ trợ

5.2.1. IT

5.2.2. Design

5.2.3. Kinh doanh

6. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

7. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

7.1. Khách hàng tiềm năng

7.1.1. Cá nhân có đam mê với NLTT

7.1.2. Hộ gia đinh có nhu cầu cắt giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng

7.1.3. Doanh nghiệp đang hoặt động trong lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ

7.2. Khách mục tiêu

7.2.1. Hộ gia đình sử dụng điện Bậc 6 (909.000đ/tháng)

7.2.2. Khách hàng oline

7.2.3. Bạn bè/người quen của những người đã sử dụng dịch vụ của Uni

7.2.4. Các Công ty sử dụng điện trong khu công nghiệp

7.2.5. Doanh nghiệp đầu tư vào linh vực đầu tư dự án mua bán điện NLTT