Web

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Web by Mind Map: Web

1. Web 2.0

1.1. Bredbåndshastighet

1.2. Webbaserte programmer og applikasjoner

1.3. Plattformbaserte tjenester

1.4. Brukergenerert innhold

1.5. Sammensatte media

1.6. Sammensatt sosial interaksjon

1.7. Nye forretningsmodeller

1.8. Demokratisering

1.9. Hva kan Web 2.0 tilby meg som lærer ?

1.9.1. Sosialisering

1.9.2. Samarbeid

1.9.3. Kreativitet

1.9.4. Autensitet

1.9.5. Delingskultur

1.9.6. Demonstrere konsepter

1.9.7. Demonstrate time relationships

1.10. test

2. Web 1.0

2.1. Tekstbasert 'html'

2.2. Kringkasting

2.3. Lav hastighet

2.4. Begrenset interaksjon

2.5. Kostbar programvare

2.6. DotCom bobler

3. Web 3.0

3.1. Små applikasjoner som er jobber sammen

3.2. Dataene som brukes ligger på nettet – “in the cloud”

3.3. Applikasjonene kan kjøres på alle slags enheter, det være seg datamaskiner eller mobile enheter

3.4. Applikasjonene er raske og enkle å tilpasse

3.5. Og de distribueres “viralt”, via mail, IM og sosiale nettverk