พิกัดยา 3 สิ่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พิกัดยา 3 สิ่ง by Mind Map: พิกัดยา 3 สิ่ง

1. ตรีผลา

1.1. จำกัดจำนวนผลไม้ 3 อย่าง คือ

1.1.1. ลูกสมอพิเภก

1.1.2. ลูกสมอไทย

1.1.3. ลูกมะขามป้อม

1.2. สรรพคุณ แก้ปิตตะวาตะ เสมหะในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏาน

2. เพชรสมคุณ

2.1. จำนวนตัวยาที่มีคุณเสมอเพชร 3 อย่าง

2.1.1. รากว่านหางจระเข้

2.1.2. ฝักราชพฤกษ์

2.1.3. รงทอง

2.2. สรรพคุณ แก้ปวดหัว แก้กำเดา ถ่ายเสมหะ ถ่ายอุจจาระ แก้โลหิตและน้ำเหลืองเสีย

3. ตรีฉินทลมกา

3.1. จำนวนตัวยาแก้ธาตุลามกให้ตกไป 3 อย่าง

3.1.1. โกฐน้ำเต้า

3.1.2. ลูกสมอไทย

3.2. สรรพคุณ ถ่ายท้อง บำรุงธาตุ ขับลม ถ่ายไข้เพื่อเสมหะ ถ่ายโลหิตและน้ำเหลืองเสีย

4. เกสรเพศ

4.1. จำนวนของตัวยาที่มีรสแห่งเกสร 3 อย่าง

4.1.1. เปลือกฝิ่นต้น

4.1.2. เกสรบัวหลวงแดง

4.1.3. เกสรบัวหลวงขาว

4.2. สรรพคุณ คุมธาตุ แก้ไขเพื่อปถวีกำเริบ ทำตัวให้เย็น แก้คลื่นเหียนอาเจียน

5. ตรีญาณรส

5.1. จำนวนตัวยาที่มีรสสำหรับรู้ 3 อย่าง คือ

5.1.1. ไส้หมาก

5.1.2. รากสะเดา

5.1.3. เถาบอระเพ็ด

5.2. สรรพคุณ แก้ไข้ดับพิษร้อน ขับปัสสาวะขับเสมหะ บำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร

6. ตรีกฏุก

6.1. จำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสเผ็ดร้อน 3 อย่าง คือ

6.1.1. เหง้าขิงแห้ง

6.1.2. เมล็ดพริกไทย

6.1.3. ดอกดีปลี

6.2. สรรพคุณ แก้วาตะเสมหะ ปิตตะวาตะในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน

7. ตรีสุคนธ์

7.1. จำนวนตัวยามีกลิ่นหอม 3 อย่าง คือ

7.1.1. ใบกระวาน

7.1.2. รากอบเชยเทศ

7.1.3. รากพิมเสนต้น

7.2. สรรพคุณ แก้ไข้สันิบาต แก้ไข้เซื่องซึม แก้ไข้จุกเสียด แก้ริดสีดวง

8. ตรีสาร

8.1. จำนวนตัวยาที่ให้คุณในฤดูหนาว 3 อย่าง คือ

8.1.1. รากเจตมูลเพลิง

8.1.2. เถาสะค้าน

8.1.3. รากช้าพลู

8.2. สรรพคุณ แก้วาตะเสมหะ ปิตตะวาตะในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน

9. ตรีทิพรส

9.1. จำนวนตัวยารสดี หรือรสเลิส 3 อย่าง คือ

9.1.1. โกฐกระดูก

9.1.2. กระลำพัก

9.1.3. ขอนดอก

9.2. สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงตับ ปอดและหัวใจ บำรุงกระดูก บำรุงครรภ์รักษา ทำให้ชุ่มชื่น

10. ตรีเกสรมาศ

10.1. จำนวนตัวยาเกสรทอง 3 อย่าง

10.1.1. เปลือกฝิ่นต้น

10.1.2. เกสรบัวหลวง

10.1.3. ลูกมะตูมอ่อน

10.2. สรรพคุณ เจริญอาหาร บำรุงธาตุ คุมธาตุ บำรุงกำลัง แก้ท้องเดิน

11. ตรีอมฤต

11.1. จำนวนตัวยาที่ไม่ตาย 3 อย่าง

11.1.1. รากมะกอก

11.1.2. รากกล้วยตีบ

11.1.3. รากกระดอม

11.2. สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร

12. ตรีสมอ

12.1. จำนวนสมอ 3 อย่าง คือ

12.1.1. ลูกสมอไทย

12.1.2. ลูกสมอเทศ

12.1.3. ลูกสมอภิเภก

12.2. สรรพคุณ แก้เสมหะ แก้ไข้ บำรุงธาตุ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง

13. มธุรส

13.1. จำนวนตัวยารสหวาน 3 อย่าง คือ

13.1.1. น้ำผึ้ง

13.1.2. น้ำมันเนย

13.1.3. น้ำตาล

13.2. สรรพคุณ บำรุงธาตุ แก้สะอึก และแก้ไข้ตรีโทษ ผายธาตุ เจริญอาหาร

14. ตรีสินธุรส

14.1. จำนวนตัวยารสน้ำ 3 อย่าง คือ

14.1.1. รากมะตูม

14.1.2. เทียนขาว

14.1.3. น้ำตาลกรวด

14.2. สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษไข้พิษฝี แก้ดีพิการ แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ

15. สัตกุลา

15.1. จำนวนตัวยาที่มีตระกูลสามารถ 3 อย่าง

15.1.1. เทียนดำ

15.1.2. ลูกผักชีลา

15.1.3. เหง้าขิงสด

15.2. สรรพคุณ บำรุงไฟธาตุ ขับลมในลำไส้ แก้อาการธาตุ 10 ประการ แก้อาเจียน

16. ตรีทุรวสา

16.1. จำนวนตัวยาแก้มันเหลวพิการ 3 อย่าง

16.1.1. เมล็ดโหระพา

16.1.2. ลูกกระวาน

16.1.3. ลูกราชดัด

16.2. สรรพคุณ แก้บิด บำรุงน้ำดี แก้ลม แก้พิษตานซาง

17. ตรีสุคติสมุฏฐาน

17.1. จำนวนตัวยาทำให้มีความสุขเป็นที่ตั้ง 3 อย่าง

17.1.1. รากมะเดื่อชุมพร

17.1.2. รากเพกา

17.1.3. รากแคแดง

17.2. แก้พิษต่างๆ บำรุงไฟธาตุ คุมธาตุ

18. ตรีผลสมุฎฐาน

18.1. จำนวนผลไม้เป็นที่ตั้ง 3 อย่าง (ที่เกิดแห่งผล 3 อย่าง)

18.1.1. ลูกมะตูม

18.1.2. ลูกยอ

18.1.3. ลูกผักชีลา

18.2. สรรพคุณ แก้สมุฎฐานแห่งตรีโทษ ขับลมต่างๆ แก้อาเจียน แก้โรคไตพิการ

19. เสมหะผล

19.1. จำนวนตัวยาที่มีคุณแก้เสมหะ 3 อย่าง

19.1.1. ลูกช้าพลู

19.1.2. รากดีปลี

19.1.3. รากมะกล่ำเครือ

19.2. สรรพคุณ แก้เสมหะ แก้สะอึก แก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต แก้ลม

20. ปิตตะผล

20.1. จำนวนผลแก้ 3 อย่าง

20.1.1. รากเจตมูลเพลิง

20.1.2. รากกะเพรา

20.1.3. ผักแพวแดง(บอระเพ็ด)

20.2. สรรพคุณ แก้จตุกาลเตโช บำรุงธาตุ แก้ลม แก้เส้นประสาทพิการ ปวดเมื่อยตามข้อ

21. ตรีวาตะผล

21.1. จำนวนผลแก้ลม 3 อย่าง

21.1.1. ลูกสะค้าน

21.1.2. รากพริกไทย

21.1.3. เหง้าข่า

21.2. สรรพคุณ แก้กองลม แก้เสมหะ แก้แน่นในทรวงอก แก้เลือด บำรุงไฟธาตุ

22. ตรีอากาศผล

22.1. จำนวนผลแก้อากาศธาตุ 3 อย่าง

22.1.1. เหง้าขิง

22.1.2. กระลำพัก

22.1.3. อบเชยเทศ

22.2. สรรพคุณ แก้อาการธาตุ 10 ประการ แก้ตรีสมุฎฐาน แก้แน่นในอก โลหิตเป็นพิษ แก้ไข้จับ ขับลม ปลูกไฟธาตุ

23. ตรีธารทิพย์

23.1. จำนวนตัวยาที่มีรสดังน้ำทิพย์ 3 อย่าง

23.1.1. รากไทรย้อย

23.1.2. รากราชพฤกษ์

23.1.3. รากมะขามเทศ

23.2. สรรพคุณ บำรุงน้ำนม แก้กระษัย แก้ท้องร่วง

24. ตรีพิษจักร

24.1. จำนวนจักรพิษ 3 อย่าง

24.1.1. ลูกผักชีล้อม

24.1.2. ลูกจันทน์เทศ

24.1.3. กานพลู

24.2. สรรพคุณ แก้ลม แก้พิษเลือด บำรุงโลหิต ปวดท้องจุกเสียด

25. ตรีชาตุ(ธาตุ)

25.1. จำนวนวัตถุ 3 อย่าง

25.1.1. ดอกจันทน์

25.1.2. กระวาน

25.1.3. อบเชย

25.2. สรรพคุณ แก้ธาตุพิการแก้ลมเสมหะ แก้วิงเวียน บำรุงดวงจิต

26. ตรีกาฬพิษ

26.1. จำนวนตัวยาแก้พิษตามกาล 3 อย่าง

26.1.1. รากกะเพราแดง

26.1.2. หัวกระชาย

26.1.3. เหง้าข่า

26.2. สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงกำหนัด ขับลม แก้ไข้สันนิบาต แก้เลือดเสีย

27. ตรีคันธวาตะ(คันธวาต)

27.1. จำนวนตัวยาแก้พิษตามกาล 3 อย่าง

27.1.1. ลูกเร่วใหญ่

27.1.2. ลูกจันทน์

27.1.3. ดอกกานพลู

27.2. สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ริดสีดวงทั้ง 9 แก้ไอ หืด

28. ตรีผลธาตุ

28.1. จำนวนผลแก้ธาตุ 3 อย่าง

28.1.1. เหง้ากระทือ

28.1.2. หัวตะไคร้หอม

28.1.3. เหง้าไพล

28.2. สรรพคุณ บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้ตัวร้อน แก้กำเดา แก้ฟกบวม ปวดเมื่อย

29. ตรีสันนิบาตผล(ตรีโลหิตะพละ)

29.1. จำนวนผลแก้สันนิบาต 3 อย่าง

29.1.1. ผลดีปลี

29.1.2. รากกะเพรา

29.1.3. รากพริกไทย

29.2. สรรพคุณ แก้ไข้สันนิบาต แก้ในกองลม บำรุงธาตุ แก้ปถวี 20 ประการ

30. ตรีสุรผล

30.1. จำนวนยามีรสกล้า 3 อย่าง

30.1.1. สมุลแว้ง

30.1.2. เนื้อไม้

30.1.3. เทพทาโร

30.2. สรรพคุณ แก้ลมสัมประชวร บำรุงธาตุ โลหิต แก้ลมสลบ แก้ลมในท้อง ทำให้ปวดจุกเสียดแน่น