Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KHÁCH VÀO by Mind Map: KHÁCH VÀO

1. ÁO NGỰC

1.1. Mút dày

1.1.1. Hỏi khách mặc bản lưng 1,2 hay 3 móc, size gì, màu gì?

1.2. Mút mỏng

1.2.1. Hỏi khách mặc bản lưng 1,2 hay 3 móc, size gì, màu gì?

1.2.1.1. Nhìn khách đưa mẫu mặc thử.

1.2.1.1.1. Tư vấn sản phẩm

1.3. Mặc áo dài

1.3.1. Hỏi khách mặc bản lưng 1,2 hay 3 móc, size gì, màu gì?

1.4. Mặc đầm váy

1.4.1. Hỏi khách mặc bản lưng 1,2 hay 3 móc, size gì, màu gì?

2. Quần

2.1. Quần Nam

2.1.1. Quần Đùi

2.1.1.1. Lưng Bản To

2.1.1.1.1. Tư vấn size

2.1.1.2. Lưng Bản Vừa

2.1.1.2.1. Tư vấn size

2.1.1.3. Lưng Bản Nhỏ

2.1.1.3.1. Tư vấn size

2.1.2. Quần Sịp

2.1.2.1. Lưng Bản To

2.1.2.1.1. Tư vấn size

2.1.2.2. Lưng Bản Vừa

2.1.2.2.1. Tư vấn size

2.1.2.3. Lưng Bản Nhỏ

2.1.2.3.1. Tư vấn size

2.2. Quần Nữ

2.2.1. Hiện bên em có những mẫu như này, chị thích mẫu nào?

2.2.1.1. Quần gen

2.2.1.1.1. Chọn mẫu

2.2.1.2. Quần lưng cao

2.2.1.2.1. Chọn mẫu

2.2.1.3. Quần lưng thấp

2.2.1.3.1. Chọn mẫu

2.2.1.4. Quần học sinh

2.2.1.4.1. Chọn mẫu

2.2.1.5. Quần mặc váy, đầm

2.2.1.5.1. Chọn mẫu