ขยะในหมู่บ้านโกทา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขยะในหมู่บ้านโกทา by Mind Map: ขยะในหมู่บ้านโกทา

1. ประวัติความเป็นมา ตำบลศิลา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านศิลา 2.บ้านหนองกุง 3.บ้านโนนม่วง 4.บ้านห้วยชัน 5.บ้านบึงอีเฒ่า 6.บ้านท่าแก 7.บ้านเต่านอ 8.บ้านหนองหิน 9.บ้านโกทา 10.บ้านดงพอง 11.บ้านดอนยาง 12. บ้านโนนม่วง 13.บ้านดอนหญ้านาง 14. บ้านหนองไผ่ 15.บ้านเกษร 16.บ้านดอนยาง 17.บ้านหนองกุง 18.บ้านศิลา 19.บ้านโนนม่วง 20.บ้านดอนหญ้านาง 21.บ้านหนองไผ่ 22.บ้านหนองหิน 23.บ้านโนนม่วง 24.บ้านหนองไผ่ 25.บ้านโกทา 26.บ้านหนองไผ่ 27.บ้านโนนม่วง 28.บ้านศิลา พื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ แนวเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และรับจ้างทั่วไป โดยแยกเป็น - อาชีพเกษรกรรม 60% - อาชีพรับจ้าง 20% - อาชีพค้าขาย และรับราชการ 20% สาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 9,634 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8,634 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน การเดินทาง สภาพทางคมนาคมส่วนใหญ่สะดวก สบายมีถนนสายหลัก 2 เส้น คือ ถนน ถสล./ลาดยาง เส้นกสิกรทุ่งสร้าง - ห้วยชัน ถนนมิตรภาพเชื่อมตัวเมืองข่อนแก่น - หนองกุง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาถนนภายในหมู่บ้านให้ใช้สัญจรสะดวกสบายอย่างทั่วถึง ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ตลอดไป ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์,เสื่อทอมือประวัติความเป็นมา ตำบลศิลา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านศิลา 2.บ้านหนองกุง 3.บ้านโนนม่วง 4.บ้านห้วยชัน 5.บ้านบึงอีเฒ่า 6.บ้านท่าแก 7.บ้านเต่านอ 8.บ้านหนองหิน 9.บ้านโกทา 10.บ้านดงพอง 11.บ้านดอนยาง 12. บ้านโนนม่วง 13.บ้านดอนหญ้านาง 14. บ้านหนองไผ่ 15.บ้านเกษร 16.บ้านดอนยาง 17.บ้านหนองกุง 18.บ้านศิลา 19.บ้านโนนม่วง 20.บ้านดอนหญ้านาง 21.บ้านหนองไผ่ 22.บ้านหนองหิน 23.บ้านโนนม่วง 24.บ้านหนองไผ่ 25.บ้านโกทา 26.บ้านหนองไผ่ 27.บ้านโนนม่วง 28.บ้านศิลา พื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ แนวเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และรับจ้างทั่วไป โดยแยกเป็น - อาชีพเกษรกรรม 60% - อาชีพรับจ้าง 20% - อาชีพค้าขาย และรับราชการ 20% สาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 9,634 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8,634 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน การเดินทาง สภาพทางคมนาคมส่วนใหญ่สะดวก สบายมีถนนสายหลัก 2 เส้น คือ ถนน ถสล./ลาดยาง เส้นกสิกรทุ่งสร้าง - ห้วยชัน ถนนมิตรภาพเชื่อมตัวเมืองข่อนแก่น - หนองกุง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาถนนภายในหมู่บ้านให้ใช้สัญจรสะดวกสบายอย่างทั่วถึง ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ตลอดไป ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์,เสื่อทอมือ

2. ขยะ /ขะหฺยะ/ คำนาม สิ่งที่ทิ้งไปเพราะไม่ใช้แล้ว, เศษสิ่งของที่ไม่ต้องการ, มูลฝอย.

3. R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงลองมาสำรวจกันว่าเราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้างโดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมันก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ทำได้ง่ายๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งานปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น กระติกน้ำร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยานหรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง เป็นต้น เพียง-เท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำชุดทำงานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาค แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำรับประทานหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานพลังงานแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย R : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียมซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนำมารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การนำแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของหรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋องน้ำอัดลมก็สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่หรือ R : Repair คือ การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่สึกหรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ R : Reject คือ รู้จักปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่า เป็นการทำลาย ทรัพยากรและสร้างมลพิษ ให้เกิดขึ้นแก่ สิ่งแวดล้อม

4. วันที่สืบค้น 1สิ่งหาคม พ.ศ 2562

5. https://www.google.com/search?ei=oHBCXeyJOoDXz7sPnIGx4AM&q=%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87&oq=%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&gs_l=psy-ab.1.0.0i19i70i249j0i19.5952.6563..9170...0.0..0.120.363.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i13i30j0i13i30i19j0i13i5i30i19.D_hUPmn0hi4

6. 5 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน