چالش صبح جادویی🌞

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
چالش صبح جادویی🌞 by Mind Map: چالش صبح جادویی🌞

1. چالش1️⃣

1.1. ۵صبح بیدار شو!🕔🌄

2. چالش2️⃣

2.1. ۱۰دقیقه🕰

2.1.1. فعالیت 🗒

2.1.1.1. 1️⃣ مدیتیشن

2.1.1.1.1. سکوت

2.1.1.1.2. موسیقی🎼

2.1.1.2. 2️⃣ تلقین مثبت ( عبارات تاکیدی)

2.1.1.2.1. لیست تلقین خودم

2.1.1.3. 3️⃣ ثبت وقایع روزانه

2.1.1.3.1. شکرگزاری

2.1.1.3.2. فراوانی نعمت

2.1.1.3.3. لیست کارها📝

2.1.1.4. 4️⃣ تجسم خلاق

2.1.1.4.1. تابلو آرزوها🌠

2.1.1.5. 5️⃣ مطالعه

2.1.1.5.1. 📚مورد علاقه

2.1.1.6. 6️⃣ ورزش

2.1.1.6.1. نرمش🥊🚶‍♂️

2.1.1.6.2. یوگا🧘‍♂️

3. 3️⃣ چالش

3.1. گذشته ⛔

3.2. هدف گذاری 🎯

3.2.1. ایجاد انگیزه

3.2.2. هر روز ببینیم👀

3.3. انضباط کاری

3.4. مسئولیت پذیری

3.5. حلقه ی تاثیرگزاری

3.6. پیشرفت شخصی🚶‍♂️

3.7. ضرورت پیشرفت

4. 4️⃣ چالش

4.1. همین الان اقدام کن⬅️

4.1.1. عبارات تاکیدی

4.1.2. دفترچه ثبت وقایع روزانه

4.1.3. یوگا

4.1.4. مطالعه📚

5. 5️⃣ چالش

5.1. ۵مرحله بیدار شدن🛌

5.1.1. ۱-مشخص کردن اهداف قبل خواب

5.1.1.1. گفتن عبارت تاکیدی قبل از خواب

5.1.2. ۲-ساعت دورتر قرار دهیم

5.1.3. ۳- مسواک زدن

5.1.4. ۴- آب بخوریم

5.1.5. ۵- دوش گرفتن🛀 یا ورزش کردن 🏃‍♂️

6. 6️⃣ چالش

6.1. 6️⃣ منجی راهکار بهبود شخصی

6.1.1. منجی سوم - تجسم خلاق🖼

6.1.1.1. قدم اول: آماده شدن

6.1.1.2. قدم دوم: تجسم خواسته

6.1.1.2.1. تجسم با تمام وجود

6.1.1.2.2. رسیدن به موفقیت در آینده

6.1.1.3. قدم سوم: چه کار کنم؟

6.1.1.3.1. تجسم روزانه

6.1.1.3.2. تابلوی آرزوها

6.1.2. منجی دوم - تلقین مثبت🧘‍♂️

6.1.2.1. تهیه لیست🗒

6.1.2.2. برنامه ریزی ذهنی⌚💭

6.1.2.2.1. می خواهم چه کسی بشم؟

6.1.2.2.2. چه دستاوردی؟

6.1.2.3. راهکار🛣

6.1.2.3.1. قدم اول: خواهان چی هستیم؟

6.1.2.3.2. قدم دوم: چرا اون میخواهی؟

6.1.2.3.3. قدم سوم: باید چه کسی بشم؟

6.1.2.3.4. قدم چهارم: متعهد به چه کاری میشم؟

6.1.2.3.5. قدم پنجم: سخنان الهام بخش

6.1.3. منجی اول - سکوت👂

6.1.3.1. مدیتیشن

6.1.3.1.1. 🛣راهکار

6.1.3.2. دعا کردن

6.1.3.3. تفکر عمیق

6.1.3.4. تنفس عمیق

6.1.3.5. شکرگزاری🙏

6.1.4. منجی چهارم - ورزش⚽️🏃‍♂️🏊‍♂️🚴‍♂️

6.1.4.1. صبح اول وقت

6.1.4.2. ✅ یوگا🧘‍♂️🧘‍♀️

6.1.4.2.1. استاد داشاما

6.1.5. منجی پنجم - مطالعه 📚📖📓

6.1.5.1. ✅ معرفی کتاب📚

6.1.5.1.1. 💓عشق💓

6.1.5.1.2. 💰ثروت💰

6.1.5.1.3. کتب منتخب 🌐 www.Tmmbook.com

6.1.5.2. ✅کتاب خوب چندبار بخوانیم🔋

6.1.6. منجی ششم - نوشتن 📝

6.1.6.1. ۱-ثبت وقایع روزانه🗒✒

6.1.6.1.1. گام اول: انتخاب قالب سنتی یا دیجیتال

6.1.6.1.2. گام دوم: تهیه دفترچه

6.1.6.1.3. گام سوم: تصمیم گیری درباره مطالب

6.1.6.2. شخصی سازی برنامه منجی صبحگاهی 🧒

7. 7️⃣ چالش

7.1. معجزه ۶دقیقه ای

7.1.1. دقیقه اول: سکوت و ارامش و نفس عمیق

7.1.2. دقیقه دوم: تلقین مثبت روزانه

7.1.3. دقیقه سوم: تجسم روز رویایی

7.1.4. دقیقه چهارم: نوشتن لیست کارهای روزانه + شکرگزاری

7.1.5. دقیقه پنجم: مطالعه کتاب

7.1.6. دقیقه ششم: فعالیت بدنی

8. 8️⃣ چالش

8.1. شخصی سازی صبح جادویی☀️

9. 9️⃣ چالش

9.1. ایجاد عادت جدید🆕️

9.1.1. تعریف

9.1.1.1. تکرار کاری و انجام آن بصورت ناخودآگاه

9.2. دوره ۳۰ روزه🔋🔔

9.2.1. سه مرحله 🔟 روزه

9.2.1.1. ۱۰ روز اول: مرحله سخت ولی موقتی

9.2.1.2. ۱۰ روز دوم: مرحله آسانتر ولی نیاز به انضباط

9.2.1.3. ۱۰ روز سوم: مرحله مهم و تثبیت عادت

9.3. چالش دویدن ۵۲مایل 🏆🎖🏃‍♂️🏃‍♀️

9.4. ایمیل متحول کننده 📧

9.4.1. فرستادن ایمیل به دوستان و افراد خانواده

9.4.1.1. نقاط مثبت

9.4.1.2. نقاط منفی

10. 🔟 چالش