Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ühistöö by Mind Map: Ühistöö

1. Tunnused

1.1. grupitöö

1.2. ette antud aeg

1.3. eeldab juhti

1.4. vastutus õppijal

1.5. töö lõppeb tulemiga

2. Ettevalmistamine

2.1. Eesmärkide seadmine

2.2. rühmade moodustamine

2.2.1. Rühmade suurus

2.2.1.1. väikesed rühmad - 2-3 liiget

2.2.1.2. suured rühmad - liikmeid üle 4

2.2.2. Rühmade koosseis

2.2.2.1. heterogeensed

2.2.2.2. homogeensed

2.2.3. Rühmaliikmete valik

2.2.3.1. eelkoostatud rühmad

2.2.3.2. juhuslik valik

2.3. Rollid

2.3.1. probleemide tutvustaja

2.3.2. jälgija

2.3.3. julgustaja

3. Läbiviimine

3.1. Töö toetamine

3.2. Töö tagasisidestamine

4. Ajakava