Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B by Mind Map: Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B

Lainsäädäntö

Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352

Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6.11.1998/812

Näiden tuntemus vaatii vielä lisää perehtymistä

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007 - 2012

Globalisaatio

Oppilaitosverkoston kehittäminen

Koulutusjärjestelmän tehostaminen

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Osaamistavoitteiden ohella tuettava lapsen yleisetä hyvinvointia, tunneelämää, sosiaalisia taitoja sekä eettisten ja esteettisten taitojen kehitystä. Ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.

Yhteisöllisyyden rakentaminen ja tukeminen

Tietoyhteiskunnan haasteisiin vastaaminen

Koulutus- ja osaamistaso maailman kärjessä

Opettajat

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen

Mm. Mobiilisti-hankkeen kautta pureudumme näihin asioihin

Omat verkostot

Oppilaitoksen sisällä

Muut oppilaitokset

Työelämä/Yritykset

Substanssi

Ammatillinen osaaminen

Työelämäosaaminen

Pedagogiikka-osaaminen

Kasvatukselliset taidot

Koulutusprosessi

Kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen

Oman alan ja työelämän kehittäminen

Talous- ja hallinto-osaaminen

Passiivinen