ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. เครือข่ายระดับท้องถิ่น

1.1.1. เป็นการเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไปในเครือข่ายขององค์กรณ์ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ

1.2. เครือข่ายระดับเมือง

1.2.1. เป็นเครือข่ายที่ใช้โมเร็มเราเตอร์ในการกระจายสัณญาณ

1.3. เครือข่ายส่วนบุคคล

1.3.1. เป็นตัวกลางเพื่อนรับและสั่งอุปกรณ์อื่นๆ(เป็นเครือข่ายที่เล็กที่สุด)​

1.4. เครือข่ายระดับประเทศ

1.4.1. เป็นเครือข่ายที่อุปกรณ์ทุกประเภทใช้งานได้ร่วมกันหลายๆเครื่อง

2. การสื่อสาร

2.1. การสื่อสารทิศทางเดียวกัน

2.1.1. ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น วิทยุ ทีวี

2.2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางเดียวกัน

2.2.1. ผู้รับและผู้ส่งสามารถโต้ตอบกันได้ ทีละฝั่ง

2.3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน

2.3.1. ผู้สื่อสารส่งข้อมูลโต้ตอบได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ผู้ส่งข้อมูลเสร็จก่อน

2.4. องค์ประกอบ

2.4.1. ผู้รับ มีหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมา

2.4.1.1. ผู้ส่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร

2.4.1.1.1. สื่อกลาง/ตัวกลาง เป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง

3. องค์ประกอบของเครือข่าย

3.1. โมเดม

3.1.1. ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์

3.2. การ์ดแลน

3.2.1. ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย เพื่อรับส่งข้อมูล

3.3. ฮับ

3.3.1. จุดเชื่อมต่อของระบบแลน

3.4. สวิตซ์

3.4.1. เลือกจุดหมายปลายทาง

3.5. เราเตอร์

3.5.1. ใช้หาเส้นทางในการส่งข้อมูล

3.6. บริตจ์

3.6.1. เชื่อมระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายส่งรับอย่างเดียว

3.7. เกตเวย์

3.7.1. เชื่อมระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายต่างประเทศหรือทุกประเภท

3.8. แอร์การ์ด

3.8.1. การใช้ซิมโทรศัพท์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต

4. ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. แบบไร้สาย

4.1.1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.1.2. คลื่นวิทยุ

4.1.3. อินฟราเรด

4.1.4. คลื่นไมโครเวฟ

4.2. แบบสาย

4.2.1. สายไฟเบอร์ออปติก หรือ เคเบิลใยแก้วนำแสง มีแกนกลางของสายซึ่งจะประกอบด้วยเส้นใยแก้วหรือพลาสติกขนาดเล็กๆ รวมกัน เส้นใยแก้วแต่ละเส้นมีขนาดเล็กเท่ากับเส้นผมภายในกลวง การทำงานของสื่อกลางชนิดนี้ใช้แสงวิ่งผ่านช่องกลวงของเส้นใยแต่ละเส้น เนื่องจากความสามารถในการส่งข้อมูลได้สูง

4.2.1.1. สายโคแอกซ์หรือสายแกนร่วม เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลาง หุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟรั่ว จากนั้นหุ้มด้วยลวดทองแดงเป็นตัวกั้นสัญญาณรบกวนและหุ้มชั้นนอกด้วยพลาสติก

4.2.1.1.1. สายคู่บิดเกลียว (TP) ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก พันเป็นเกลียวเพื่อลดผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากคู่สายข้างเคียง ปัจจุบันสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 กิกะบิตต่อวินาที ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร ราคาไม่แพง