เครื่องมือพื้นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องมือพื้นฐาน by Mind Map: เครื่องมือพื้นฐาน

1. เครื่องมือสำหรับการวัดขนาด

1.1. 1.ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

1.1.1. วัดขนาดชิ้นงานขนาดเล็ก

1.1.2. วัดความหนาของวัตถุ

1.2. 2.เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Caliper)

1.2.1. วัดขนาดอย่างละเอียด

1.2.2. วัดใน วัดนอก วัดลึก

1.3. 3.ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุม (Protractor)

1.3.1. วัดขนาดมุมได้ 0-180 องศา

1.3.2. แบบธรรมดา ดิจิตอล

2. เครื่องมือสำหรับการตัด

2.1. 1.คีม

2.1.1. คีมปากแหลม ขนาดเล็ก ปากเล็กยาว ใช้บีบ ดัด

2.1.2. คีมตัดปากฉีก ตัดวัสดุชิ้นเล็กที่ไม่แข็ง

2.2. 2.เลื่อยและปากกาตัด

2.2.1. เลื่อยรอ ตัดแต่งไม้ มีฟันละเอียด

2.2.2. เลื่อยจิ๊กซอ ไฟฟ้า ตัดไม้ที่ใช้ใบเลื่อย

2.2.3. เลื่อยตัดเหล็ก ใบเลื่อยที่มีฟันละเอียด

2.2.4. เลื่อยวงเดือน ตัดตรง เอียง ซอยและเซาะ

2.2.5. เลื่อยไฟเบอร์ ความเร็วสูง

2.2.6. ปากกาตัดกระจก มีความแข็งแกร่งมาก

3. เครื่องมือสำหรับการเจาะ

3.1. 1.สว่านมือ เป็นเครื่องเจาะรูที่ใช้ร่วมกับดอกสว่านประเภทต่างๆ มีเฟืองเป็นตัวช่วย

3.1.1. มี2แบบ

3.1.1.1. แบบไฟฟ้า

3.1.1.2. แบบใช้แบตเตอรี่

3.1.2. แบ่งตามกลไกการทำงาน 2 แบบ

3.1.2.1. แบบธรรมดา ใช้เจาะวัสดุทั่วไป

3.1.2.2. แบบโรตารี ช่วยผ่อนแรง ใช้เจาะรู ต้องใช้ดอกสว่านเฉพาะ