การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน by Mind Map: การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

1. การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

1.2. ระบบปฏิบัติการ DOS (Disk Operating System)

1.3. ระบบปฏิบัติการ Unix

1.4. ระบบปฏิบัติการ Linux

2. ประเภทของซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2. โปรแกรมประยุกต์แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

3. การใช้โปรแกรมกราฟิกชั้นพื้นฐาน

3.1. คอมพิวเตอร์กราฟิก

3.1.1. การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ

3.2. ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ

3.2.1. เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่าง ๆ

3.3. ภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ

3.3.1. เป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3 Ds max

4. การสร้างภาพหรือชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมกราฟิก

4.1. การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้ คอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ