מיטוכונדריה באהבה - מפגש 15.08.19

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
מיטוכונדריה באהבה - מפגש 15.08.19 by Mind Map: מיטוכונדריה באהבה - מפגש 15.08.19

1. קהילה

1.1. מפגש שבועי

1.2. שתפ"ים

2. כלים דיגיטלים

2.1. Quizlet

2.2. Quizizz

2.3. Plickers

2.4. MindMister

3. מבנה שיעור

3.1. לפני השיעור

3.2. התחלה

3.3. אמצע

3.4. סוף

3.5. אחרי השיעור

4. ניהול כיתה

4.1. מה פועל?

4.2. מה לא פועל?

5. תוכנית עבודה 2020

5.1. תוכנית הלימודים

6. חומרי לימוד

6.1. אוצר מילים

6.2. מאגר שאלות תיאורטיות

6.3. מצגות

6.4. אוגדן בחינות ביולוגיה

6.5. בחנים עצמיים

6.5.1. Quizizz

6.5.1.1. התא

6.5.1.2. גוף האדם

6.5.1.3. אקולוגיה

6.5.1.4. QR

6.5.2. Quizlet

7. טיפים וטריקים

8. שיטות לימוד

8.1. הכיתה ההפוכה

8.2. צוותי עבודה

8.3. PBL

8.4. מודל הנבחרת

8.5. חינוך אג'ילי