SEEDING LIVESTREAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SEEDING LIVESTREAM by Mind Map: SEEDING LIVESTREAM

1. Tuyển dụng livestream team

1.1. ĐỐI TƯỢNG

1.1.1. Sinh viên : năm nhất năm hai, có nhiều thời gian rảnh để online, đang tìm kiếm công việc làm thêm. Không quan trọng nam nữ. Có laptop để tiện cho việc seeding

1.1.2. Có laptop để tiện cho việc seeding

1.2. PLACE

1.2.1. Đăng tin tuyển dụng online thông qua các group tìm việc parttime, các group nhà trọ sinh viên

1.3. SỐ LƯỢNG

1.3.1. TỪ 10-20 BẠN

1.4. MỨC LƯƠNG

1.4.1. Seeding mỗi live : 20K

2. Nộ dung công việc

2.1. Tham gia Group chat riêng

2.2. Join ít nhất 20 Group về bán hàng online, chợ online

2.3. Chuẩn bị laptop, wifi đầy đủ để tiện comment, mỗi bạn có ít nhất 2 account để seeding được nhiều

2.4. Tuân thủ theo nội dung script đã có sẵn, đảm bảo tham gia seeding đầy đủ các live và toàn bộ thời gian live

3. Quản lý livestream team

3.1. Lập Group add tất cả các bạn seeding để dễ dàng điều phối

3.2. Điểm danh đảm bảo số lượng tối thiểu 10 bạn tham gia seeding và share mỗi livestream

3.3. Cung cấp nội dung comment cho các bạn teamseeding trước khi livestream bắt đầu

3.4. Điều phối mọi người tham gia tương tác đầy đủ sôi nổi từ đầu live cho đến khi kết thúc

3.5. Chốt số lượng tham gia, chấm công trên file excel.