Ammattilaisena verkostoissa

HAMKoske12-opintojakson suunnittelua

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ammattilaisena verkostoissa by Mind Map: Ammattilaisena verkostoissa

1. Tarvitaan

1.1. Asenne

1.1.1. Miksi teen

1.1.1.1. Mikä on tavoite, mitä haluan saada aikaan?

1.1.2. Mitä teen

1.1.2.1. Mikä on osaamiseni ja kiinnostukseni: kirjoitanko, kuvaanko, keskustelenko, kuratoinko, kokoanko, koordinoinko, kuvittelenko...?

1.1.3. Miten teen

1.1.3.1. Toimintasuunnitelma: iso tavoite palasteltuna aikataulutetuiksi tehtäviksi

1.2. Laitteet

1.2.1. Stabiili

1.2.1.1. Tietokone ja verkkoyhteys

1.2.2. Mobiili

1.2.2.1. Miniläppäri ja nettitikku

1.2.2.2. Tablettilaite

1.2.2.3. Älypuhelin ja rajaton datapaketti

1.2.2.4. Missä vaan, milloin vaan mutta ei miten vaan

1.3. Osaaminen ja aika

1.3.1. Kartoitus

1.3.2. Kokeilu

1.3.3. Räätälöinti

1.4. Valinta ja keskittyminen

1.4.1. tarjonta valtava ja muuttuva

1.4.2. kulloiseenkin tarkoitukseen sopiva paketti

1.5. Muutos

1.5.1. ympäristöt muuttuvat

1.5.2. laitteet muuttuvat

1.5.3. oma työ muuttuu

1.5.4. itse muuttuu

2. Viestintälotta

2.1. 360 asteen verkkoidentiteetti

2.2. ammatilliset tavoitteet

2.2.1. osata

2.2.2. oppia ja kehittyä

2.2.3. kehittää ja luoda uutta

2.2.4. yhdessä

2.2.5. olla mukana

2.2.6. olla valmis

2.3. tekeminen ja työkalut

2.3.1. seuranta

2.3.2. alassa läsnä oleminen ja osallistuminen, jakaminen

2.3.2.1. Reader

2.3.2.2. Twitter ja Twitpic

2.3.2.3. Slideshare

2.3.2.4. LinkedIn

2.3.2.5. Plussa

2.3.3. osallistuminen ja verkostoituminen

2.3.3.1. muilta oppiminen

2.3.3.2. oman osaamisen esille tuominen

2.3.3.2.1. Wordpress

2.3.3.2.2. Facebook

2.3.3.3. yhteinen aika

2.3.3.3.1. Calendar

2.3.4. tiedon hakeminen

2.3.4.1. Google

2.3.4.2. Wikipedia

2.3.5. yhdessä tekeminen (suunnittelusta toteutukseen)

2.3.5.1. Sites

2.3.5.2. Wikiopisto/kirjasto

2.3.5.3. Mindmeister/Mind42

2.3.5.4. Docs

2.3.5.5. Prezi

3. Ammattilaisuus

3.1. oman alan erinomainen perussubstanssi

3.2. mitä verkko voi tuoda lisää tai mahdollistaa

4. Plan

4.1. Goals

4.1.1. Goal 1

4.1.2. Goal 2

4.2. Rules

4.2.1. Session Rule 1

4.2.2. Session Rule 2

4.3. HAMK-osken alustus

4.3.1. tärkein asia

4.3.1.1. ammattilainen ei voi toimia umpiossa ja yksin

4.3.1.2. verkon ja verkostojen käyttö helpottaa elämää alkuopettelun jälkeen

4.3.1.3. kokeile edes

4.3.2. esityksen tavoite

4.3.2.1. saada ihmiset miettimään, mikä heidän ammatillinen tavoitteensa on ja kannustaa tekemään suunnitelma, miten he voivat käyttää verkkotyökaluja ja verkostoitumista sen saavuttamiseksi

4.3.2.2. toteutus: suunnitelma omasta verkkoidentiteetistä

4.3.3. sisällön jäsennys

4.3.3.1. 360 asteen verkkoidentiteetti

4.3.3.2. esimerkkinä Viestintälotta

4.3.3.2.1. miksi käytän

4.3.3.2.2. mitä käytän

4.3.3.2.3. miten käytän

4.3.3.2.4. miten mittaan

4.3.3.2.5. mikä muuttuu/nut

4.3.4. toteutustapa

4.3.4.1. tikku-ukot

4.3.4.1.1. piirtopöytä?

4.3.4.2. lyhyt ja tiivis esitys, jossa linkkejä

4.4. Capture Ideas

4.5. Prioritize Ideas

4.6. Define Action Points

5. Verkon mahdollisuudet

5.1. alan ja ajan seuraaminen

5.1.1. osallistuminen

5.1.2. läsnäolo

5.1.2.1. henkilöt

5.1.2.2. tapahtumat

5.1.2.3. tutkimukset

5.1.2.4. kirjallisuus

5.1.2.5. keskustelut

5.2. tiedon käyttäminen

5.2.1. tiedon hakeminen

5.2.2. muistin tukeminen

5.2.3. mielen laajentaminen

5.3. verkostoituminen

5.3.1. sattumahdollisuus, serendipity

5.3.2. muilta oppiminen

5.3.3. oman asiantuntijuuden esille tuominen

5.4. yhdessä tekeminen

5.4.1. ideoiminen

5.4.2. suunnitteleminen

5.4.3. prosessikirjoittaminen

5.5. itsensä ilmaiseminen

5.5.1. muistiinpanojen tekeminen

5.5.2. itujen kasvattaminen

5.5.2.1. toisto

5.5.2.2. muokkaaminen

5.5.2.3. uusiokäyttö

5.6. markkinointi

5.6.1. osaamisen

5.6.2. tuotteiden

5.6.3. ideoiden

5.6.4. käytäntöjen

6. New node

7. New node