Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mỹ Latinh by Mind Map: Mỹ Latinh

1. Hậu quả của quá trình đô thị hoá quá mức

1.1. Đời sống khó cải thiện

1.2. Gây ảnh hưởng lớn tới môi trường

1.3. Các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng bị quá tải

1.4. Tạo sức ép đến vấn đề việc làm, nhà ở,..., nạn thất nghiệp diễn ra dầy nhức nhối

1.5. Sản xuất ở nông thôn bị đình trệ do lao động chuyển đến thành phố

1.6. An ninh không được đảm bảo tệ nạn xã hội xảy ra nhiều nơi, nạn mù chữ, nghèo đói

2. Ảnh hưởng của chế độ thuộc địa

2.1. Tình trạng đói nghèo, đến cuối thế kỉ XXI số dân sống dưới mức nghèo khổ còn tới 37%-62%

2.2. Chênh lệch thu nhập ấu lớn giữa những người giàu và người nghèo

2.3. Cải cách ruộng đất không triệt để đã tạo điều kiện cuo chủ trang trại chiếm phần lớn đất canh tác

3. Tốc độ tăng trưởng GDP

3.1. Tăng nhưng không ổn định

3.1.1. Mức tăng dân số còn khá cao

3.1.2. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để

3.1.3. Tình hình chính trị thiếu ổn định

3.1.4. Chưa xây dựng đường lối phát triển kinh tế

3.1.5. Xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào các nước khác, nhất là HOA KÌ

3.1.6. Quá trình cải cách kinh tế bị vấp phải sự phản ứng của các thế lức bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có

3.1.7. Chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế sau năm 2002