Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PORTAFOLIS by Mind Map: PORTAFOLIS

1. 1.- RECOLLIR les evidències en forma d'escrits, fotografies, vídeos,...

2. 2.- SELECCIONAR les millors evidències que ens serviran per avaluar

3. 3.- REFLEXIONAR sobre les evidències en funció dels objectius

4. 4.- PRESENTAR les evidències i comentar i reflexionar sobre el resultat obtingut