คอลีฟะห์อบูบักร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอลีฟะห์อบูบักร์ by Mind Map: คอลีฟะห์อบูบักร์

1. สั่งเสียให้อูมัรเป็นคอลีฟะห์หลังจากท่าน

2. รับอิสลามเมื่ออายุ 37ปี

3. มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการศึกษา

3.1. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

4. แต่งตั้งสภาและมัจลิสหารือกัน

5. ลูก

5.1. อับดุลเราะฮฺมาน

5.2. อาอิชะฮฺ

5.3. อับดุลลอฮฺ

5.4. อุมมูกัลซูม

5.5. มูฮัมมัด

5.5.1. เป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ารับอิสลาม

6. ยุคอิสลาม

6.1. ฮาบีบะฮฺ

6.2. อัสมา

7. เคลื่อนทัพอูซามะห์

8. ผลงานและความเจริญ

8.1. การพิชิตดินแดนต่างๆ

8.1.1. พิชิตดินแดนชาม ปีฮ.ศ.12

8.1.2. พิชิตดินอิรัก ปีฮ.ศ.13

8.2. เป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจญ์

8.3. การรวบรวมอัลกุรอานเป็นเล่ม

8.4. ทำสงครามปราบปราม

8.4.1. ผู้ที่ไม่ยอมจ่ายซะกาต

8.4.2. ผู้ที่ตกมุรตัด

8.4.3. ผู้ที่อ้างตนเป็นนบี

8.5. ดะอฺวะฮฺบุคคลสำคัญ

8.5.1. อบูอูบัยดิลละฮฺ บิน อัลญัรรอฮฺ

8.5.2. อุษมาน บิน อัฟฟาน

8.5.2.1. อับดุลเราะฮฺมาน บิน เอาฟ์

8.5.3. ซาอัด บิน อบีวักกอส

8.5.4. ซูเบร์ บิน เอาวาม

8.5.5. ฏอลฮะฮฺ บิน อูบัยดิลละฮฺ

8.6. ชาวยิวลอบวางยาพิษใส่ในเครื่องดื่ม

9. การเป็นคอลีฟะห์

9.1. คุฏบะฮฺแรก

9.1.1. ความถ่อมตน

9.1.2. ความยุติธรรม/ความเสมอภาค

9.1.3. ความอดทน

9.1.4. ความรับผิดชอบ

9.1.5. การเชื่อฟังผู้นำ

9.2. ประชุมหารือกัน

9.2.1. ณ เพิงพักของตระกูลซาอีดะห์ ที่ษะกีฟะห์

9.2.2. เสนอให้อูมัรหรืออบูอูบัยดะห์เป็นคอลีฟะห์

9.3. ดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ 2ปี 3เดือน

10. ชีวประวัติ

10.1. ชื่อ

10.1.1. ก่อนเข้ารับอิสลาม

10.1.1.1. อับดุลกะอฺบะฮฺ

10.1.2. หลังการเข้ารับอิสลาม

10.1.2.1. อับดุลลอฮฺ บิน อบูกูฮาฟะห์

10.2. ฉายา

10.2.1. อัศศิ๊ดดี๊ก

10.2.2. อัลอาตี๊ก

10.3. เกิด

10.3.1. ปีค.ศ.573 ที่มักกะห์

10.4. เสียชีวิต

10.4.1. กูรอยช์

10.4.2. ปีฮ.ศ.13 ที่มาดีนะห์

10.5. ตระกูล

10.5.1. ตะมีม

10.6. เผ่า

11. การช่วยเหลือต่อท่านนบี

11.1. ปกป้องท่านนบีจากการถูกทำร้ายจากสัตว์

11.2. ปกป้องท่านนบีจากการถูกทำร้ายโดยชาวมุชริก

11.3. ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบี

11.4. เป็นเพื่อนร่วมทางของท่านนบี

12. ครอบครัว

12.1. บิดา

12.1.1. อุษมาน (อบูกูฮาฟะห์)

12.2. มารดา

12.2.1. ซัลมา บินตี ซัคร์ (อุมมูลคอยร์)

12.3. อุมมูรุมมาน

12.4. ภรรยา

12.4.1. ยุคก่อนอิสลาม

12.4.1.1. กูตัยละฮฺ

13. ลักษณะการปกครอง

13.1. ใช้บทบัญญัติอิสลามในการตัดสิน

13.2. การปกครองแบบเด็ดขาด

13.3. ก่อตั้งสำนักงานนิติบัญญัติ

14. บุคลิกและคุณลักษณะ

14.1. อ่อนโยน พูดจาฉะฉาน บุคลิกคล้ายท่านนบี

14.2. ผิวขาว สูงโปร่ง แก้มตอก หน้าผากโหนก

14.3. นิสัยสุขุม กล้าหาญ อดทน สมถะเรียบร้อย

14.4. ไม่เคยแตะต้องสุราและของมึนเมาต่างๆ

14.5. ไม่เคยประพฤติตัวเสเพลเกเร

15. ความประเสริฐ

15.1. เป็นหนึ่งในสิบคนที่ได้รับสัญญาเข้าวรรค์

15.2. ใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่ชอบความฟุ้งเฟ้อหรูหรา

15.3. เป็นสหายคนสนิทของท่านรอซูล

15.4. ท่านได้เข้าร่วมสงครามพร้อมกับท่านนบีทุกครั้ง

15.5. เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดแห่งประชาชาตินี้ถัดจากท่านรอซูล

16. การเสียชีวิต

16.1. วากัฟทรัพสินทั้งหมด

16.2. ศพของท่านถูกฝังเคียงข้างท่านนบี

16.3. เสียชีวิตวันที่ 12 ญะมาดิลอาคิร

16.4. เสียชีวิตตอนอายุ 63ปี

17. การเข้ารับอิสลาม

17.1. เป็นชายฉกรรจ์คนแรกที่เข้ารับอิสลาม

17.2. เข้ารับอิสลามด้วยความสมัครใจ