Pædagogisk dag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pædagogisk dag by Mind Map: Pædagogisk dag

1. Hvad vi ønsker at skabe

1.1. Udbrede kendskab til faghæfte 48

1.2. Starte en mediepædagogisk udvikling

1.3. Videndeling om it- og mediekompetencer

1.4. Igangsætte en faglig udvikling for dansk og matematik

2. Hvorfor er det vigtigt

2.1. Samfund 2.0 - Skole 2.0

2.2. Digital livsduelighed

2.3. God læring

3. Hvordan vi agter at nå målet /processen.

3.1. Kollegial dialog

3.1.1. Vidensdeling

3.1.2. VOF

3.1.3. Fremtiden

4. Hvem skal gøre hvad?

4.1. Kolleger

4.1.1. Læse faghæfte 48

4.1.2. Forberede kort oplæg

4.2. Dialog-agenter

4.3. Ledelse

4.3.1. Invitation sendt

4.3.2. Ansøgning om midler

4.4. Vejledere

5. De første skridt for fremtiden

5.1. Præsentation af videre forløb

5.1.1. Pr-møde

5.1.2. SB-møde

5.2. Prototyper

5.3. Oplæg om didaktik 2.0 i fagudvalg