Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Magnetisme by Mind Map: Magnetisme
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Magnetisme

H.C Ørsted

Elektromagnetisme

Hans Christian Ørsted (14. august 1777 i Rudkøbing - 9. marts 1851 i København) var en dansk fysiker og kemiker. Han var bror til politikeren og juristen A.S. Ørsted. Han udgav naturfilosofiske afhandlinger m.m. og stiftede Selskabet for Naturlærens Udbredelse i 1824 og Den Polytekniske Læreanstalt i 1829.

Magnetens poler

Alle magneter har en nord og en sydpol. To ens poler frastøder hinanden, mens en nordpol og en sydpol tiltrækker hinanden. Jorden virker som en stor magnet.

Magnetfeltet omkring en stangmagnet

De magnetiske feltlinier går i en bue mellem de to poler.

Rundt om magneten findes der et magnetfelt. Det kan påvirke ferromagnetiske materialer som jern, nikkel og cobolt, så der bliver magnetiske.

Jorden magnetfelt

Jordens magnetfelt beskytter os mod elektrisk ladede partikler fra rummet. Hvis jorden ikke var omgivet af et magnetfelt, ville partikelstråling fra rummet og solen bombardere os.

Magnetiske feltlilier

Jordens magnetfelt forandrer sig. Polvending

Polarlys, nord/sydlys

Polarlys i form af enten nord- eller sydlys opstår, når elektrisk ladede partikler strømmer mod jordens nord- og sydpol og får luften i en højde på cirka 90-500 km til at gløde.

Magnetjernsten Fe3O4

Sort, jernholdigt og stærkt magnetisk mineral

Findes i Danmark: omkring Bornholm .. findes der i undergrunden et stort lokalt indhold af magnetjernsten, der bringer forstyrrelser til vores kompas

Tesla

Et magnetfelts styrke måles i enheden tesla. Men da 1 tesla (1T) er temmelig meget, bruger vi oftest nano-tesla (forkortet nT) og mikro-tesla (forkortet m T) i stedet for. Der skal tusinde millioner nano-tesla til 1 tesla (1.000.000.000 nT = 1 tesla). Eller der skal én million my-tesla til 1 tesla (1.000.000 mT =1 tesla).

Transformation

Transformer ligning

En transformater kan øge spændingen ved at overføre energi fra en primærspole der er tilsluttet en strømkilde, til en sekundær spole.

Induktion

Induktion er at lave strøm i en ledning ved at påvirke elektronerne i ledningen med et varierende magnetfelt. En generator inducerer spænding. Den består af spoler med ledninger og bevægelige magneter.

Animationsforsøg med induktion

André-Marie Ampère

André-Marie Ampère (20. januar 1775 - 10. juni 1836) var en fransk fysiker og matematiker. Han udførte grundlæggende eksperimenter om sammenhængen mellem elektrisk strøm og magnetisme. Måleenheden for elektrisk strøm, Ampere, er opkaldt efter ham.

Homopolar motor