DIGITAL DISRUPTION

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIGITAL DISRUPTION by Mind Map: DIGITAL DISRUPTION

1. ผลที่ตามมา

1.1. เกิดเร็วจนไม่มีใครเตรียมใจ ไม่มีเวลาเตรียมตัว

2. สาเหตุเกิดจาก

2.1. การใช้ชีวิตของมนุษย เปลี่ยน เช่น ในปี 2012-2013 แค่ 1 ปี อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตมี เปอร์เซ็นเพิ่มมากขึ้น

3. ตัวอย่างที่ไม่รอบคอบ

3.1. นักตลาดดิจิตอล มีกระบวนการแค่เอา ประสบการณ์ของลูกค้า โดยคิดแค่ว่า ยิง ad ใน facebook แล้วก็จบแล้ว แต่แค่นี้มันไม่ได้ เราต้องคิดตั้งแต่ - ช่องทางการจำหน่าย - จ่ายยังไง - วิธีการเก็บข้อมูลของลูกค้า

4. ตัวอย่างที่รอบคอบ เอาตัวรอดได้

4.1. "คนไม่ต้องการแบงค์ คนแก่ต้องการ ทำธุรกรรม" ธนาคารสามารถเอาตัวรอดได้ เพราะสมัยนี้มี social เข้ามา โดย ไม่จำเป็นต้องมีสาขามากมายอีกต่อไป ใช้แค่แอพ หรือที่เรียกว่า E-Banking หรือ Mobile Banking

4.2. เฮียฮ้อของค่าย RS ก่อนที่ธุรกิจค่ายเพลงจะดับ เฮียสามารถไหวตัวทัน พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยเปลี่ยนจากธุรกิจสื่อมาเป็นธุรกิจอาหารเสริม

5. ด้านการตลาด

5.1. ต้องพยายามทำให้ธุรกิจปรับตัว ไปตามการดำเนินชีวิตของมนุษย์

5.2. ใครๆก็สามารถเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ เพราะมี social เป็นตัวกลางในการขาย ไม่ต้องมีหน้าร้าน ทุกอย่างง่ายขึ้น

6. ด้านสื่อ

6.1. สมัยนี้คนทำงานด้านสื่อจะมีคู่แข่งเยอะ ถ้าคุณไม่เก่งจริงก็ไม่มีใครจ้าง เพราะปัจจุบัน พัฒนาแล้ว เช่น ตัดต่อวิดีโอใครๆก็ทำได้ แค่ใช้แอพในโทรศัพท์ เราต้องทำให้ตัวเองโดดเด่น ดูแตกต่างจากคนอื่น

6.2. ต้องเห็นว่า content ของเรามีค่า อย่าคิดว่ามันไม่สำคัญ ต้องทำให้ ตรงนี้เป็นจุดขายให้ได้