การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค by Mind Map: การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1. ราก

1.1. รากแก้ว

1.1.1. แครอท

1.1.2. เทอร์นิพ

1.1.3. ผักกาดหัว

1.2. รากแขนง

1.2.1. มันเทศ

2. ลำต้น

2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.1.1. กะหล่ำปม

2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.1. ขิง

2.2.2. ข่า

2.2.3. เผือก

2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.5. มันมือเสือ

2.2.6. หน่อไม้

3. ใบ

3.1. ตระกูลหอม

3.1.1. กระเทียม

3.1.2. กระเทียมต้น

3.1.3. หอมแดง

3.1.4. หอมแบ่ง

3.1.5. หอมหัวใหญ่

3.2. กลุ่มใบกว้าง

3.2.1. กะหล่ำปลี

3.2.2. คะน้า

3.2.3. ปวยเล้ง

3.2.4. ผักกาดขาวปลี

3.2.5. ผักกาดหอม

4. ดอก

4.1. ตาดอกอ่อน

4.1.1. กะหล่ำดอก

4.1.2. บล็อกโคลี่

4.2. ดอกแก

4.2.1. แค

4.2.2. โสน

5. ผล

5.1. ผลอ่อน

5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

5.1.3. แตงกวา

5.1.4. ถั่วฝักยาว

5.1.5. ถั่วลันเตา

5.1.6. บวบเหลี่ยม

5.1.7. มะเขือ

5.1.8. มะระ

5.2. ผลแก่

5.2.1. ตระกูลแตง

5.2.1.1. แตงเทศ

5.2.1.2. แตงโม

5.2.1.3. ฟักทอง

5.2.2. ตระกูลมะเขือ

5.2.2.1. พริก

5.2.2.2. มะเขือเทศ