Трансформація освіти в Сполучених Штатах

Трансформація освіти в Сполучених Штатах

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трансформація освіти в Сполучених Штатах by Mind Map: Трансформація освіти в Сполучених Штатах

1. електронні курси

2. Фази

2.1. розробка стратегічного плану

2.1.1. Впровадження та поширення ІКТ. 1995 – 2000 рр.

2.1.2. Надання можливості обміну інформацією, досвідом, інформаційними матеріалами тощо

2.1.2.1. Упровадження інструментів управління школами з великою кількістю учнів

2.1.2.1.1. Розширення доступу до навчального обладнання, зокрема до ІКТ, для сімей з низьким рівнем доходу

2.2. прогнозування майбутнього

2.2.1. Формування всебічно розвинутої особистості, свідомого громадянина з активною життєвою позицією, який здатен співпрацювати, вирішувати проблеми, і ефективно функціонувати в суспільстві, що набуло характеру цифрового.

2.3. План управління + Ресурсне забезпечення

2.3.1. електронні книги

2.3.2. журнали

2.3.3. посібники

3. Інструментарій

3.1. нвчальні посібники

3.2. Ресурс: Вiдеоматерiали

3.2.1. наведено приклади освітніх відеоматеріалів із Сполучених Штатів, де продемонстровано спроби змінити навчальні програми та критерії оцінювання, способи навчання та викладання, а також організацію навчального процесу у школах

3.2.1.1. Transformed by Technology at High Tech High

3.2.1.2. Common Sense: An Overview of Integrated Studies

3.2.1.3. Team Teaching: Two Teachers, Three Subjects, One Project

4. Учасники:

4.1. дорослі, які працюють під час навчання

4.1.1. вдосконалюють свої знання

4.2. учні з малозабезпечених сімей,

4.2.1. отримують знання

5. етапи

5.1. Створення нових робочих місць для висококваліфікованих кадрів

5.2. Підготовка висококваліфікованих кадрів (підприємці, команда висококваліфікованих працівників) та створення нових робочих місць після впровадження програм електронного навчання (eLearning)