คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไทยนำมาใช้ในวงการต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไทยนำมาใช้ในวงการต่างๆ by Mind Map: คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไทยนำมาใช้ในวงการต่างๆ

1. ศัพท์ในวงการการศึกษา

1.1. เทอม

1.2. ไวท์บอร์ด

1.3. ชอล์ก

1.4. โปรเจคเตอร์

1.5. คีย์เวิร์ด

2. คำศัพท์ในวงการเศรษฐกิจ

2.1. โลจิสติกส์

2.2. เมนู

2.3. แคชเชียร์

2.4. คิว

2.5. แบลคลิสต์

3. คำศัพท์ในวงการแพทย์

3.1. เซรุ่ม

3.2. โดส

3.3. เเบคทีเรีย

3.4. สเต็มเซลล์

3.5. คลินิก

4. คำศัพท์ในวงการวิทยาศาตร์

4.1. เอคโค่

4.2. รีไซเคิล

4.3. เอฟเฟค

4.4. แอมแปร์

4.5. ไบโอแก๊ส

5. คำศัพท์ในวงการกีฬา

5.1. แบดมินตัน

5.2. เทนนิส

5.3. เพลย์ออฟ

5.4. กอล์ฟ

5.5. วอลเลย์บอล