Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akademik Türkçe by Mind Map: Akademik Türkçe

1. Cumhuriyet döneminde Türkçenin yüksek düzeyde bir kültür dili durumuna getirebilme düşüncesi Atatürk önderliğinde gerçekleşmiştir.Türkçedeki 18. yüzyılın sonlarından başlayan gelişmelerden dolayı okullardaki eğitim dili Türkçe zorunlu duruma getirilmiştir.

2. Dilin anlatım biçimine göre: Kitap, makale, rapor, mektup, tartışma, şiir, sunum gibi dil kullanım çeşitleri akademik amaca yönelik düzenlenmeli ve standart dil bilgisi ve dil yapısı, akademik kavramlar ve bölüme özgü terimler kullanılmalıdır

3. AKADEMİK DİLİN TARİHÎ GELİŞİMİ

3.1. Akademik metin çalışmalarının başlangıç tarihi 1966 yılında, Kaplan’ın ana dili İngilizce olan üniversite öğrencileri ile yazdıkları İngilizce akademik metinleri inceleyen araştırmasına dayandırılabilir. 1970-80’li yıllarda yerli ve yabancı öğrencilerin üniversitede dil ile ilgili karşılaştıkları sorunların araştırılmasından meydana “Akademik Dil” kavramı gelmiştir.

4. AKADEMİK DİL NEDİR?

4.1. eğitim dili (Halliday, 1994)

4.2. öğretimi yansıtan dil (Schleppegrell,2001)

4.3. ileri seviyede okuryazarlık (Schleppegrell ve Colombi 2002) ve bilimsel dil(Halliday ve Martin 1993)

5. AKADEMİK DİLİN TEMEL İLKELERİ

5.1. Dilin işlevine göre: Tanımlama, anlatma, özetleme, sınıflandırma, açıklama, karşılaştırma, problem çözme, eleştirme ve yorumlamaya göre yazılı anlatımın içeriği ve söz dizimi farklı olmaktadır.

5.2. Akademik söylem: Sözel veya yazılı dilin yapısı ve öğrencilerin akademik üslubuna uygun yazma ve konuşma biçimi, dilsel ögeler ve olanaklardan yararlanarak düşünce, duygu ve eylemlerin ifade biçimi olarak bilinmektedir

6. AKADEMİK METİN

6.1. Belli amaçları gerçekleştirmek için belli bir alıcı kitlesine yönelik üretilir ve uzmanlık konularında bildirişimi sağlamaya hizmet eder

6.1.1. Açık ve anlaşılır ifade biçimi

6.1.2. Nesnellik

6.1.3. Bağdaşıklık ve tutarlılık

6.1.4. Terimler ve cümle yapısı

6.1.5. Okur merkezli

6.1.6. İçerik odaklı

6.1.7. İçerik odaklı

6.1.8. Metinsel gönderimler ve atıfta bulunma

6.1.9. Metin türleri

7. AKADEMİK YAZMA VE KONUŞMA DİLİ

7.1. Konuşma dilinden verilen örnekler

7.1.1. 1) "Devletin, devlet olabilmesi için bazı şartlar var. Mesela, coğrafya. Coğrafya, bizde aynı. Coğrafya, hiç değişmiyo(r). Ahali, bizde hiç değişmiyo(r). Hep aynı topluluk ama bir hanedan değişiyo(r). Bağımsızlık, temel şarttır burada... "

7.1.2. 2) "Düşen bir çocuğu her seferinde biz kaldırırsak, çocuk düştüğü zaman sadece ağlayıp yatıp birisinin gelip onu kaldırmasını bekleyecektir. Yani, çocuğun kendi sorumluluğunu alma hatta sakınma davranışını öğrenme, başetme davranışını geliştirme şansını ebeveyin olarak baştan yoketmiş oluyoruz. "

7.2. Akademik yazma dilinden örnek cümleler

7.2.1. Hayatını bilime feda eden Marie Curie, uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetmiştir. Tarihin en kayıda değer kadın bilim insanlarından biri olarak iki Nobel ödülüne layık görülen ilk, bu konuda iki nobeli olan 4 bilim insanından birisi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Zamanında radyoaktivitenin yakıcı etkileri bilinmediğinden, kendisi de radyasyondan dolayı kanser olarak hayatını kaybetmiştir.

7.2.2. Amerika'daki en büyük hava yollarından biri olan Delta Airlines, 18 yıl hizmet veren Boeing 747 uçağını emekliye ayırıyor. Bu hava yolları, 14 saatlik seferini tamamlayan uçağa parça montajinin bulunduğu bazı şehirlerde veda turu düzenleyecek.

7.2.3. Asliye hukuk mahkemesi kararı hakkında istinaf incelemesi neticesinde verilen hükmün, hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığı açısıdan denetlenmesini sağlayan bir kanun yoludur. Asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi de mümkündür

7.2.4. Reel döviz kurun yükselmesi "reel değer kaybı" olarak nitelendirilirken, düşmesi “reel değer kazancı” olarak nitelendirilmektedir. Reel değer kaybı durumunda nispi fiyat yükselmektedir. Yani yurtiçinde üretilen mal ve hizmetler yurtdışında üretilen mal ve hizmetler karşısında ucuzlamaktadır.