ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ by Mind Map: ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

1. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of CongressClassification)

1.1. A

1.1.1. ความรู้ทั่วไป

1.2. B

1.2.1. ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา

1.3. C

1.3.1. ประวัติศาสตร์

1.4. D

1.4.1. ประวัติศาสตร์ทั่วไป

1.5. E-F

1.5.1. ประวัติศาสตร์ อเมริกา

1.6. G

1.6.1. ภูมิศาสตร์

1.7. H

1.7.1. สังคมศาสตร์

1.8. J

1.8.1. รัฐศาสตร์

1.9. K

1.9.1. กฎหมาย

1.10. L

1.10.1. การศึกษา

1.11. M

1.11.1. ดนตรี

1.12. N

1.12.1. ศิลปกรรม

1.13. P

1.13.1. ภาษาศาสตร์

1.14. Q

1.14.1. วิทยาศาสตร์

1.15. R

1.15.1. แพทศาสตร์

1.16. S

1.16.1. เกษตรศาสตร์

1.17. T

1.17.1. เทคโนโลยี

1.18. U

1.18.1. ยุทธศาสตร์

1.19. V

1.19.1. นาวิกศาสตร์

1.20. Z

1.20.1. บรรณารักษศาสตร์

2. ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)

2.1. หมวด 000

2.1.1. ความรู้ทั่วไป

2.2. หมวด 100

2.2.1. ปรัชญา

2.3. หมวด 200

2.3.1. ศาสนา

2.4. หมวด 300

2.4.1. สังคมศาสตร์

2.5. หมวด 400

2.5.1. ภาษา

2.6. หมวด 500

2.6.1. วิทยาศาสตร์

2.7. หมวด 600

2.7.1. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.8. หมวด 700

2.8.1. ศิลปะ

2.9. หมวด 800

2.9.1. วรรณคดี

2.10. หมวด 900

2.10.1. ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

3. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of CongressClassification)

4. ระบบทศนิยมดิวอี้

5. เมลวิล ดิวอี้

5.1. เป็นผู้คิดค้นระบบดิวอี้