ประเด็นที่ต้องการสำรวจตามเเนวคิดหมวก 6 ใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเด็นที่ต้องการสำรวจตามเเนวคิดหมวก 6 ใบ by Mind Map: ประเด็นที่ต้องการสำรวจตามเเนวคิดหมวก 6 ใบ

1. หมวกสีเเดง

1.1. เล็งเห็นว่านวัตกรรมนี้จะสามารถใช้ในการเเก้ไขปัญหาในการลดความเสียหายในตัวกระดาษหรือเอกสารที่เกิดจากการใช้คลีบหนีบ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เอกสารสำคัญเสียหายได้

2. หมวกสีเขียว

2.1. จุดเด่น

2.1.1. เอกสาร/กระดาษ

2.1.1.1. ลดปัญหากระดาษขาด

2.1.1.2. ไม่ทำให้สนิทบนตัวลวดติดไปกับกระดาษ

2.1.1.3. ลดรอยทับที่เกิดจากตัวหนีบบนกระดาษ

2.1.2. ตัวนวัตกรรม

2.1.2.1. สวยงาม

2.1.2.2. ใช้งานได้ง่าย

2.1.2.3. ลดอุบัติเหตุเล็กน้อยที่อาจเกิดจากการใช้งาน

3. หมวดสีเหลือง

3.1. ลดรอยที่เกิดจากการหนีบกระดาษได้

3.1.1. เหตุผล

3.1.1.1. เนื่องจากตรงอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวกระดาษมีความนุ่ม จึงทำให้กระดาษไม่ยับเเละเป็นรอย

4. หมวกสีฟ้า

4.1. ตัวที่หนีบ

4.1.1. ด้านที่สัมผัสกับกระดาษมีความอ่อนนุ่ม ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างตัวอุปกรณ์เเละกระดาษ

4.1.1.1. เหตุผล

4.1.1.1.1. ป้องกันกระดาษขาดหรือยับ

4.2. โลหะ

4.2.1. เคลือบสารป้องกันสนิมเพื่อเพิ่มประสิทภาพการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น จึงทำให้อุปกรณืสามารถโดนน้ำได้

4.3. ลวดลาย

4.3.1. ออกเเบบทันสมัยสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตรของบุคคลที่ใช้ได้เป็นอย่างดี

4.4. ความปลอดภัย

4.4.1. ด้วยลักษณะที่มีรูปทรงที่โค้ง จึงทำให้ไม่เกิดเหลี่ยมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

5. หมวกสีดำ

5.1. ปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถทำได้

5.1.1. ต้นทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากวัสดุที่ใช้งานทำมาจากลวด ดังนั้นจึงมีราคาที่ค่อนข้างสูง

5.1.2. ขาดความรู้เฉพาะทางในการที่จะประดิษฐ์เเละดัดลวดให้มีลักษณะที่โค้งมนเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้

5.1.3. วัสดุไม่ทนทานมากพอสืบเนื่องจากการเลือกใช้ขนาดความหนาของลวดที่ผิดประเภท

5.2. ข้อเสีย

5.2.1. ตัวลวด

5.2.1.1. ลวดบางเกินไป

5.2.1.1.1. ระยะการใช้งานมีระการใช้งานที่น้อย

5.2.1.2. ลวดหนาเกินไป

5.2.1.2.1. ใช้งานลำบากเนื่องจากขนาดของลวดที่ใช้มีความหนามากจนเกินไป

5.2.1.2.2. อาจทำให้กระดาษ/เอกสารชำรุดเสียหาย

6. หมวกสีขาว

6.1. สืบเนื่องจากคลิบหนีบกระดาษเเบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเวลาที่ใช้ในการหนีบกระดาษเป็นเวลานานผลปรากฏก็คือเกิดความเสียหายในตัวของเอกสารที่ต้องใช้ เกิดการยับ ฉีกขาดรวมไปถึงการเปื้อนที่เกิดจากสนิมในตัวของคลิปหนีบ

6.2. ระยะเวลา

6.2.1. ทั้งหมด

6.2.1.1. 19 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2019

6.2.2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์

6.2.2.1. 1-2 สัปดาห์

6.3. ราคาวัสดุอุปกรณ์

6.3.1. ลวดขาว เบอร์ 18

6.3.1.1. 300 บาท

6.3.2. ฟองน้ำชุดชั้นใน

6.3.2.1. 60-200 / 4 ชิ้น

6.3.3. อุปกรณ์ตกเเต่งเพื่อความสวยงาม

6.3.3.1. 200 บาท