Työyhteisöviestintä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Työyhteisöviestintä by Mind Map: Työyhteisöviestintä

1. Ulkoista viestintää

2. Vastavuoroista

3. Vuorovaikutteista

4. Sisäistä viestintää

5. Koskee koko henkilöstöä; esimiesten ja työntekijöiden keskinäistä viestintää

5.1. Esimiestaidot

5.2. Alaistaidot

6. Tarvitaan liiketoiminnan onnistumiseen

7. Tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen

8. Tarvitaan työstä innostumiseen

9. Tarvitaan työn ilon synnyttämiseen

10. Strategian viestintä

11. Muutosviestintä

12. Vaikuttaminen

13. Osaamisen ja tiedon jakamista

14. Johtoryhmän viestintä

15. Perehdytys

16. Palaute

17. Projektista viestiminen

18. Työnantajamaine

19. Viestinnän foorumit ja kanavat:

19.1. Työtila

19.2. Johdon blogit

19.3. Intranet

19.4. Tiedotustilaisuudet

19.5. Tiedotteet

19.6. Verkostoyhteydenpito

19.7. Vuosikertomukset

19.8. Henkilöstölehdet

20. Arvot

21. Lähde:Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF Oy. Helsinki.

22. Lähde: Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. WSOYPro. Helsinki.

23. Vuorovaikutustaidot

24. Ihmissuhdetaidot