Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MicroTallersTAC 2.0 by Mind Map: MicroTallersTAC  2.0
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

MicroTallersTAC 2.0

Recursos i estratègies per a treballar amb continguts digitals a l'aula. Mapa Learning Technology Tools Framework: http://www.mindmeister.com/132524192 Font: http://innovativelearning.com/instructional_technology/categories.html   Catálogo de software básico y aplicaciones 2.0 http://www.slideshare.net/craerdemolina/catalogo-software-basico-y-aplicaciones-20 Gràcies a @montsevalles   Escola sXXI - 21 elements... http://www.21things4teachers.net/index.html Disseny d'Unitats Didàctiques Digitals http://prezi.com/oxpsqpw-r6gj/diseno-de-unidades-didacticas-digitales/ Herramientas Google para professores y alumnos http://www.totemguard.com/aulatotem/ebook/herramientas_Google_para_profesores_y_alumnos.pdf

Què són?

Definició

Accions de divulgació/formació de serveis i eines web relacionats i aplicats a l'educació tant pel que fa a l'atenció directa als alumnes, al treball del professorat i a la gestió de centre.

Objectius

Objectius Afavorir l'aprenentatge permanent (lifelong learning) del professorat. Conèixer i provar eines i serveis tecnològics aplicables a l'educació. Descobrir les seves possibilitats i estratègies a l'aula. Fomentar les habilitats comunicatives a través de les eines exposades. Adquirir domini d’eines per a publicar continguts pedagògics en format text, vídeo i audio Afavorir el treball cooperatiu amb les noves eines en línia. Millorar els recursos de presentació de continguts educatius. Adquirir domini i destresa en l’ús i organització d'Entorns Virtuals d'Apprenentatge. Fomentar la creació i organització de materials digitals . Valorar el Moodle com a eina per a fomentar el treball autònom dels alumnes. Concretar l'entorn personal d'aprenentatge i de xarxa (PLE-PLN) del professorat.

Quins són?

Orientats al treball del professorat

Tallers Oberts Xarxa Docent - XTEC http://educat.xtec.cat

Orientats al treball amb l'alumnat

Totes les produccions de l'alumnat es poden desar al seu e-portafolis. Consulteu http://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio REFERÈNCIES http://www.xtec.cat/innova/educat/aplicacions_pri.htm http://www.xtec.cat/innova/educat/aplicacions_sec.htm Basats en: Taxonomia de Bloom para la era digital - http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php

On els fem?

Al propi centre

Ho demana la Direcció del centre. Ha d'anar orientat a un grup de professorat específic (Cicle, Nivell, Departament, Projecte)

Al CRP

Obert al professorat en general. Als tallers orientats a l'alumnat es treballen serveis d'aplicació genèrica, transversal i internivells. Als orientats al professorat es treballen serveis que permetin l'aprenentatge social, col·laboratiu i permanent.

Com ens apuntem?

Formulari MTaller al propi centre

Formulari MTaller i Jornades al CRP

I tu? Com utilitzes les tecnologies amb els alumnes?

Formulari de registre d'allò que vols compartir amb els companys i companyes. Presentacions en Jornada 6 de juny

Jornades "innovació i aprenentatge amb tecnologies"

Presentació d'experiències d'aula Maig 2012

Sobre la Competència Digital Docent...

Quin és el meu nivell de competència digital?