COMPUTER - EDUCATIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMPUTER - EDUCATIE by Mind Map: COMPUTER - EDUCATIE

1. Stimularea elevilor pentru desfășurarea activităților în afara orelor de curs

1.1. Surse de documentare

1.1.1. software-uri educaționale

1.1.2. simulari şi animații

1.1.3. Internet

1.1.4. mass-media

1.1.5. forum-uri de discuții

1.1.6. tutoriale online

1.1.7. CD-uri cu enciclopedii, filme, inregistrari ptr. invatarea unei limbi straine

1.1.8. Experiențe de laborator înregistrate

1.2. Domenii de interes

1.3. Chestionare si formulare

1.4. Site-ul școlii

1.5. Revista școlii

1.6. Prelucrări audio şi video

1.6.1. Hipertext

1.6.2. Hipertext-link

1.6.3. aplicații multimedia

1.6.3.1. reviste şi ziare electronice

1.6.3.2. enciclopedii, jocuri on-line

1.6.3.3. televiziune interactivă

1.6.3.4. cursuri multimedia

1.6.3.5. conferințe video

2. Elemente de management de proiect

2.1. obiective

2.2. plan de acțiune

2.3. responsabilități

2.4. calendar

2.5. evaluare de etapă

2.6. evaluare finală

3. Resurse TIC

3.1. consiliere

3.2. orientarea școlară şi profesională

3.3. sudarea colectivului clasei

3.4. relaționarea cu părinții

4. Produse ce se pot realiza cu elevii folosind diverse resurse hardware şi software