Uskonnonvapaus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uskonnonvapaus by Mind Map: Uskonnonvapaus

1. Oikeus uskoon

1.1. Oikeus ilmaista vakaumus tai kuulua tai olla kuulumatta johonkin

2. uskonnonvapaus on ihmisoikeus

2.1. Ajatuksen ja uskonnon elämänkatsomuksen vaoaus koskee sekä uskonnollisia ja ateistisiä käsityksiä

3. Suomen perustuslain pykälässä 11 on uskonnon ja omantunnon vapaus ilmaistu sekä ns. positiivisen että negatiivisen ulottuvuuden näkökulmasta. P

4. historia

4.1. Uskonto on vapaata ajattelua joka suhtautuu arvostelevasti kirkkoon ja sen yhteiskunnalliseen vaikutukseen

4.2. Vapaa-ajattelija liike järjestyi 1899 lvun loppupuolella

5. Uskonnonvapautta ei ole kaikkialla maailmassa

5.1. Joissakin maissa voit joutua jopa tapetuksi tai vankilaan jos kuulut väärän uskoon

6. Koulussa

6.1. Perustuslain 11 §:n 2 momentin perusteella ketään ei voida velvoittaa osallistumaan vakaumuksensa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

6.2. Nykyinen käytäntö on, että oppilaan huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen