ІКТ - політика Сінгапуру. Стратегія трансформації освіти

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ІКТ - політика Сінгапуру. Стратегія трансформації освіти by Mind Map: ІКТ - політика Сінгапуру. Стратегія трансформації освіти

1. Фази

1.1. прогнозування майбутнього

1.1.1. Фаза переходу на високотехнологічне виробництво і, в основному, на наукові дослідження яка характеризується акцентом на місцевих здібностях технологічних інновацій, створенні нових місцевих високотехнологічних підприємств і розвитку заснованих на науці індустрій.

1.1.2. Фаза експансії прикладних наукових досліджень (з кінця 1980-х років до кінця 90-х) , яка характеризується акцентом на місцевих здібностях технологічних інновацій, створенні нових місцевих високотехнологічних підприємств і розвитку заснованих на науці індустрій.

1.1.3. Фаза посилення місцевих технологічних здібностей (з середини 70-х років до кінця 80-х) , яка характеризувалася швидким розширенням прикладних наукових досліджень мультинаціональних компаній, а також підставою створення нових державних науководослідних інститутів;

1.2. розробка стратегій плану

1.2.1. Перший стратегічний план

1.2.1.1. 1.Учні отримали базові навички (зокрема використання ІКТ) для виконання проектів та завдань.

1.2.1.2. 2.Вчителі набули базові компетенції в галузі ІКТ і стали застосовувати ІКТ як педагогічний інструмент

1.2.1.3. 3.Школи розвинули базову інфраструктуру для навчання та викладання з допомогою ІКТ.

1.2.1.4. 4.У різних школах відзначені успішні практики використання ІКТ для навчання і викладання.

1.2.2. Другий стратегічний план

1.2.2.1. 1.Учні розвинули компетенції застосування базових ІКТ

1.2.2.2. 2.Вчителі також набули базового рівня ІКТ компетентності

1.2.2.3. 3.У школах були налаштовані локальні мережі.

1.2.3. Третій стратегічний план

1.2.3.1. 1.Застосування ІКТ допомогло розвитку навичок: здатність до самонавчання, навички співпраці та критичне оцінювання інформації

1.2.3.2. 2.Учителі розвинули вміння розробляти навчальні завдання за допомогою ІКТ.

1.3. план упрравління та ресурсне забезпечення

1.4. оцінювання та корегування

2. Етапи

2.1. Перший стратегічний план впровадження ІКТ в освіту (1997-2002)

2.1.1. Покращення зв’язків між школою та навколишнім середовищем.

2.1.2. Створення інноваційних процесів в освіті.

2.1.3. Сприяння вдосконаленню системи освіти на адміністративному та управлінському рівнях.

2.1.4. Підвищення творчого мислення, прагнення до навчання впродовж всього життя.

2.2. Другий стратегічний план впровадження ІКТ в освіту (2003-2008)

2.2.1. Учні ефективно застосовують ІКТ для навчання.

2.2.2. Наявні зв’язки між навчальним планом.

2.2.3. Вчителі ефективно застосовують ІКТ для самовдосконалення.

2.2.4. Школи мають потенціал та можливості використання ІКТ для вдосконалення освітнього процесу.

2.2.5. У галузі ІКТ в освіті проводяться активні дослідження.

2.2.6. Існує інфраструктура, яка підтримує широке та ефективне застосування ІКТ.

2.3. Третій стратегічний план у галузі ІКТ для освіти (2009-2014)

2.3.1. Надана можливості самостійно або в результаті співпраці з іншими учнями сформувати власний досвід навчання.

2.3.2. Врахування інформаційних потреб й запитів як учнів, так і викладачів.

2.3.3. При застосуванні ІКТ навчання не буде обмежено аудеторією, а тільки власним вибором учня.

2.3.4. орієнтування на збагачення та трансформацію навчального середовища учнів та здобування ними ключових вмінь та навичок, необхідних для успішного функціонування в економіці знань.

3. Учасники

3.1. Педагоги

3.2. Учні

4. Інструментарій

4.1. Програми

4.2. Дослідження

4.3. Проекти та навчальні завдання

4.4. Презентації

4.5. Оновлення матеріально-технічної бази

5. Джерела

5.1. Тенденції освіти в Сінгапурі: у фокусі – компетентнісний підхід

5.2. http://edutransform.org/wp-content/uploads/2015/04/Intel_EduPolicy_Guide_Ukraine.pdf