Трансформація освіти Нідерландах

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трансформація освіти Нідерландах by Mind Map: Трансформація освіти Нідерландах

1. Фази

1.1. Прогнозування майбутнього

1.1.1. створенням інтелектуального, добре підготовленого та творчого освітнього середовища в Нідерландах

1.1.2. У початковій освіті майже три чверті всіх шкіл сформували своє бачення використання ІКТ централізовано. У середній освіті шість із десяти шкіл мають чітке бачення розвитку ІКТ.

1.2. план управління

1.2.1. Ставлення в межах школи до структурування та організації навчального процесу здебільшого визначатиме, як застосування ІКТ буде узгоджуватися з освітніми цілями.

1.3. ресурсне забезпечення

1.4. розробка стратегічного пану

1.4.1. гарантувати здобуття якісної освіти та можливості самореалізації для кожного

1.4.2. Міністерство також прагне того, щоб люди могли насолоджуватися мистецтвом, і тому має намір створювати умови викладачам, працівникам культури та дослідникам для якісного виконання їхніх обов’язків.

2. Етапи

2.1. Ефективність застосування ІКТ залежить від узгодженості між баченням розвитку освіти і вибором ІКТ

2.2. Розробка власного бачення розвитку ІКТ

2.3. Проведення опитування на рівні навчальних закладів

3. Джерела

4. Учасники

4.1. Міністерство освіти, культури і науки

4.2. Викладачі, працівники культури та дослідники

5. Інструментарій

5.1. розвиток навичок управління змінами для керівників

5.2. розвиток педагогів

5.3. відкриті освітні ресурси

6. джерела

6.1. http://edutransform.org/wp-content/uploads/2015/04/Intel_EduPolicy_Guide_Ukraine.pdf